Úkoly ze zeměpisu pro třídu 2B8 pro období 11. - 22. 5. 2009

Zde jsou uloženy soubory, které budou plnit funkci zápisu jednotlivých tematických celků z regionálního zeměpisu Evropy. Soubory si vytskněte, splňte zadané úkoly a vložte si je do sešitu. V nejbližší hodině zeměpisu bude jejich splnění zkontrolováno. Matriály zároveň využijte k přípravě na opakování ze zeměpisu.

Ke splnění úkolů využijte učebnici, sešit, internet, nebo jiné dostupné informační zdroje.

Jižní EvropaJižní Evropa, Západní EvropaZápadní Evropa, Západní Evropa (pracovní list)Západní Evropa (pracovní list)

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).