ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Učebnice matematiky

 Mgr. Michal Matuška,
28. 08. 2010

Nižší gymnázium:

Trejbal Josef:

prima
 • Matematika pro 6. ročník základní školy, 1. a 2. díl
sekunda
 • Matematika pro 7. ročník základní školy, 1. a 2. díl
tercie
 • Matematika pro 8. ročník základní školy, 1. a 2. díl
kvarta
 • Matematika pro 9. ročník základní školy, 1. a 2. díl

 

Vyšší gymnázium:

Edice Prometheus:

kvinta, 1. ročník
 • Základní poznatky z matematiky
 • Rovnice a nerovnice
 • Planimetrie
sexta, 2. ročník
 • Planimetrie
 • Funkce
 • Goniometrie
 • Stereometrie
septima, 3. ročník
 • Stereometrie
 • Kombinatorika
 • Analytická geometrie
 • Posloupnosti a řady
oktáva, 4. ročník
 • Posloupnosti a řady
 • Komplexní čísla
 • Diferenciální a integrální počet