nahled

Tretra pro Afriku v režii našich studentů

15. 6. 2014 patřil vítkovický stadion, dějiště Zlaté tretry, akci našeho gymnázia a společnosti Kola pro Afriku. Organizátoři Zlaté tretry nám poskytli celý prostor k dispozici, zajistili účast slavných atletů, a to vše za účelem charitativní akce, jejíž výtěžek, jak je již tradicí, bude použit na převoz kol dětem do Gambie.

Tuto nabídku jsme přijali s otevřenou náručí, zajistili si propagaci akce v médiích, připravili bohatý program – sponzorský běh, bosoběh, africký pětiboj, batůžkový závod, kvíz o Africe, autogramiádu, nechyběly ani sladké odměny, pamětní list a placka s logem Tretry pro všechny účastníky.

V neděli 15. 6. se pak zhruba 20 dobrovolníků z naší školy sešlo v poledne na stadionu, řádně označeni logem našeho gymnázia, aby připravili všechna stanoviště a uvítali příchozí. Ve dvě odpoledne pak celý program vypukl. Běhalo se, soutěžilo, bubnovalo na africké bubny, fotilo se se slavnými osobnostmi. Přímo našeho sponzorského běhu se totiž zúčastnili tři afričtí atleti, kteří si pak prošli i pětibojem a celým programem, doprovázeni skvělými tlumočníky z řad našich studentů. Z jejich nadšených reakcí bylo patrné, že něco takového vůbec nečekali, když přijali pozvánku na atletický mítink. Následně dorazily také hlavní sportovní hvězdy našeho odpoledne – Jan Železný a Mike Powell, kteří se všemi dětmi i s dospělými zájemci uběhli symbolické kolečko a pak už se střemhlav vrhli do autogramiády a losování tomboly, v níž jsme nabídli 20 lístků na Zlatou tretru, trička Kol pro Afriku a dvě stylová kola. Po páté hodině večerní jsme pak celou akci ukončili, společnými silami uklidili stadion a odcházeli s dobrým pocitem, že se akce povedla, že naši studenti, ale i kolegové přišli a zapojili se, aby pomohli, že jsme si zvládli akci zajistit po stránce organizační, tlumočnické a díky našemu zdravotnickému kroužku i po stránce bezpečnostní.

Za prvotřídní zvládnutí celé akce, samostatnost v organizaci a ochotu nejen se akcí bavit, ale také ji připravit a následně uklidit celý stadion patří můj velký dík všem zapojeným studentům od tercií po třetí ročníky, ale i čerstvým maturantům a mým skvělým kolegům.

A jak akci vnímali sami naši studenti, ať už jako tlumočníci, či jako obsluha jednotlivých stanovišť? Posuďte sami:


Tlumočení na Tretře pro Afriku pro mě bylo obrovskou zkušeností. Musel jsem si velmi rychle uvědomovat podstatu vět, které mám přeložit a následně je přeformulovat tak, aby se tato podstata přenesla i v překladu. Tlumočit pro Mika Powella nebo keňské běžce bylo velkou příležitostí, kterou jsem nepromrhal. Mike byl velmi vstřícný, komunikativní, jeho anglická výslovnost je naprosto famózní. Na Keňanech bylo vidět, že doslova lační po různých informacích, například se hodně vyptávali na naše školství, jak to zde probíhá, a na oplátku nám říkali, jaké je to u nich, u této konverzace jsme strávili asi půl hodiny. Byly i krásně vidět kulturní rozdíly, kdy při jedné z disciplín se měla na hlavě přenášet miska s vodou. Keňané tuto disciplínu naprosto odmítli absolvovat (ač s úsměvem) a vysvětlovali nám, že to prostě dělat nebudou, protože je to u nich ženská práce. Jsem velmi rád, že jsem se této akce mohl zúčastnit, a pokud bude příležitost jít do toho znovu, určitě do toho půjdu znovu!

Lukáš Kaloč, 3A4, tlumočník akce

Tlumočení na Tretře pro Afriku pro mě bylo obrovskou zkušeností a skvělou příležitostí k procvičení mluvené angličtiny a k setkání s tak významnými osobnostmi atletiky, jako jsou Jan Železný nebo Mike Powell.

Jednoznačně největším zážitkem pro mě bylo tlumočení Miku Powellovi, který je nejen jako sportovec, ale zejména jako člověk naprosto úžasný, vstřícný a milý. Dalo se s ním diskutovat na různá témata a jeho angličtina byla na velmi dobré úrovni. Akce se také zúčastnili běžci z africké Keni. Pro ně byla zase specifická zvědavost. Chtěli se dozvědět co nejvíce a Česku, zejména o vzdělávání a školském systému. Díky této debatě se nám naskytla příležitost srovnání školství v Česku a v Keni, což pro mě bylo velice zajímavé.

Akci Tretra pro Afriku můžu hodnotit jen a jen kladně. A to díky skvělé organizaci a perfektnímu kolektivu, který během celého odpoledne vytvořil senzační podmínky, a právě díky příležitosti procvičit si angličtinu a získat další zajímavé poznatky a informace. V budoucnu bych se podobných akcí určitě velmi rád zúčastnil.

Filip Hartmann, 3A4, tlumočník akce

Těch pár hodin strávených ve společnosti sportovců z Keni pro nás bylo skvělým zážitkem. Jako tlumočníci jsme je provedli po jednotlivých stanovištích afrického pětiboje, kde si i oni vyzkoušeli nejrůznější disciplíny. Mluvili jsme také o systému vzdělávání v České republice a v Keni. Nedělní odpoledne jsme si všichni moc užili a odnesli jsme si z něj skvělé vzpomínky.

Hana Kratochvílová, 5B8, tlumočník akce

Už ve 12:30 jsme se vynořily z tramvaje a šly směr VÍTKOVICKÝ STADION. Vypadalo to, že jsme se spletly a nikdo tam není... Během chvilky jsme ale uviděly paní profesorku Böhmovou, a ta nás hned aktivně zapojila do vylepování otázek na kvíz a připravování stanovišť na pětiboj. Jelikož byla docela zima, byli jsme všichni rádi za každý sluneční paprsek. Postupně začalo chodit víc a víc lidí a zájemců o pomoc s touto akcí.

Těsně před zahájením nám bylo přiřazeno stanoviště č. 2. Byly jsme s Monikou přesně ve středu dění, a tak jsme mohly sledovat workshop bubnování a bosoběhu, velký běh odstartovaný v 14:30, autogramiádu sportovců (Jan Železný, Mike Powell...) a už zmíněný pětiboj, kterého se převážně účastnily děti. V průběhu vyčerpávajících téměř pěti hodin strávených na stadionu jsem se ani na minutu nenudila a pořád se něco dělo. Bylo to úžasné a nezapomenutelné odpoledne plné překvapení a zábavy. Jsem ráda, že jsem se zúčastnila TRETRY PRO AFRIKU...

Zuzana Brandejsová, 4B8, stanoviště pětiboje

Za ta léta, co naše škola spolupracuje s organizací Kola pro Afriku, jsem se zúčastnila už mnoha akcí. Vždy jsem si říkala, že to bylo úžasné a lepší to být nemohlo. Ale po téhle akci by museli oživit a pozvat členy kapely The Beatles nebo Ramones, aby předčili mé dosavadní nadšení.

Bezvadně jsem si zaběhala na vítkovickém stadionu (sice jen 10 kol, ale na běh v riflích to, uznejte, není špatné :)), ochutnala jsem výbornou buchtu paní profesorky Böhmové, a ještě k tomu jsem získala podpisy tří afrických profesionálních běžců, Mika Powella (rekordman ve skoku do dálky) a Jana Železného. Na mém facebookovém profilu taky můžete vidět fotky s jedním z běžců (Cornelius Ndiwa, myslím), Mikem Powellem i Janem Železným.

Monika Kokešová, 4B8, stanoviště pětiboje

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).