Testy profesní orientace pro studenty septim a třetího ročníku

Opravdu nevíte, na jakou vysokou školu se přihlásit po maturitě? Nejste si jistí, že máte pro zvolený studijní obor dostatečné předpoklady?

Právě Vy můžete využít nabídku absolvovat testy profesní orientace, které pro Vás zajišťuje naše škola ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ostravě. Zjistíte úroveň a strukturu vašich rozumových schopností, psychomotorické tempo, strukturu Vaší osobnosti a zájmový profil.

K psychologickému vyšetření profesní orientace se můžete přihlásit vždy ve středy a čtvrtky v kabinetě č. 330 (kabinet školní psycholožky) do 17. 6. 2021. Pokud bych nebyla k zastižení, pište na e-mail horinkova@ghrabuvka.cz.

Testování proběhne pravděpodobně ve dvou termínech: ve středu 23. 6. 2021 a ve čtvrtek 24. 6. 2021 vždy od 9.00 hod. Učebna bude upřesněna v tomto textu i plánu práce po 17. 6. 2021 (dle počtu přihlášených zájemců).

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).