nahled

Studentské volby 2012

Koncem loňského školního roku se naše škola zapojila do projektu „Jeden svět na školách“ organizovaný společnosti Člověk v tísni. V rámci tohoto projektu se ve čtvrtek 6. září i na našem gymnáziu uskutečnily Studentské volby 2012 (volby do zastupitelstev krajů).

V průběhu prvního zářijového týdne proběhly krátké přednášky o průběhu voleb na škole. Zapojeni byli všichni studenti starší patnácti let, kteří se mohli aktivně zúčastnit projektu tím, že přišli k volbám.

Stěžejní částí  celého programu byl samotný volební den. Studenti přicházeli po skupinách ke klubovně, ze které byla přechodně vytvořena volební místnost. Zde každý volič po ověření totožnosti volební komisí získal volební lístek, na kterém následně zakroužkoval číslo politické strany a vhodil jej do volební urny. Účast všech studentů byla zcela dobrovolná. Veškeré hlasy byly odpoledne sečteny a odeslány agentuře Millward Brown, která zajišťuje vyhodnocení Studentských voleb 2012. Výsledky za celou Českou republiku i za jednotlivé kraje můžete vyhledat: http://www.jedensvetnaskolach.cz/download/pdf/jsnspdfs_538.pdf.

Cílem této akce bylo seznámit mládež s volebním systémem v ČR a tím zvýšit účast prvovoličů v řádných volbách, kterých se v nejbližších měsících či letech mohou zúčastnit. Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách volební místnosti.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).