Studentská rada aneb O co vlastně jde

Po sedm let se na našem gymnáziu snažím aktivně zapojovat do mnoha dobrovolných aktivit. A bezpochyby jednou z nich je i Studentská rada gymnázia. Bohužel většina spolužáků si pod tímto názvem představí neflexibilní, zastaralou a zbytečnou organizaci, která nemá budoucnost. Na popularitě nepřidá za dnešní politické situace ani fakt, že se mnohé organizace nazývají žákovský parlament nebo senát. Když lidé slyší slovo "parlament", vyvolá to v nich nelibost, či dokonce odpor. Dalším negativním faktorem je povinnost delegovat jednoho zástupce třídy, který většinou tuto roli vykonává čistě z povinnosti, a je tím pádem pasivní. A tak jsme si řekli STOP. Pojďme to zkusit jinak.

V poslední době je proto prioritou naší studentské rady zapojit aktivní studenty napříč třídami, bez ohledu na počet zástupců za třídu. Snažíme se připravovat pro ostatní dobrovolnické a volnočasové aktivity, které by měly být nedílnou součástí života školy a zlepšovat její atmosféru. Škola není jen výuka v lavicích, ale také spousta aktivit nad rámec výuky. Mezi největší úspěchy posledních let bych mohl zařadit Školní florbalovou ligu, kterou již od jejího založení vedou sami studenti a do níž se v minulých ročnících každoročně zapojilo okolo 50 hráčů od prim až po maturanty. Společně se studentskou firmou se nám podařilo v minulém roce zrealizovat akce s organizací Kola pro Afriku a letos v projektu podpořeném nadačním programem Think Big budeme nadále pokračovat. Tyto aktivity nad rámec školních povinností mají mimo jiné přímý dopad také na nezapojené studenty. Jako příklad si dovolím uvést, že již brzy budete moci ve školní knihovně tisknout kromě černobílých také barevné dokumenty.

Cílem studentské rady je, aby studenti pod její záštitou organizovali smysluplné projekty pro ostatní spolužáky nebo své okolí. Za poslední dva roky přibylo velké množství projektů, do kterých se můžete kdykoli zapojit, ať už jako pořadatel nebo účastník. Zkušenosti dokazují, že rozvoj v rámci neformálního vzdělávání je cestou ke zkušenostem a dovednostem, o nichž si pouhým sezením v lavici můžete nechat jen zdát. Ať už to je organizace sportovních turnajů či dobročinných akcí, pokaždé je to cesta k novým zkušenostem a kontaktům, které v budoucnu jistě zúročíte. Studentská rada je tedy otevřena všem, kteří mají chuť udělat něco navíc a zapojit se tak do projektů mimo běžnou výuku. Jsme otevřeni vašim nápadům a rádi vás přijmeme mezi nás. Nespokojte se s pasivním přijímáním toho, co je vám předloženo, a pojďte s námi aktivně tvořit něco pro druhé a rozvíjet sami sebe. A na závěr ještě kontaktní informace - Petr Fridrišek (8B8), mail: fridrisek.petr@gmail.com.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).