nahled

Studentská rada

Před třemi lety v souladu s §21, odstavce d, zákona č. 561/2004 Sb., založili studenti Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, nezávislý samosprávní orgán – Studentskou radu.

Studentská rada zastupuje zájmy žáků gymnázia. Hlavní cíl studentské rady je být tribunou pro komunikaci žáků s pedagogy a zákonnými zástupci žáků navzájem a interpretace návrhů žáků vedení gymnázia. Ve svém jednání respektuje studentská rada přirozená práva partnerů v jednání a to při dodržování školního řádu. Studentská rada preferuje prvořadou povinnost žáka – snahu o dosažení co nejlepších výsledků žáka v oblasti výchovy a vzdělání.

Dne 25. listopadu 2008 se uskutečnila volba předsedy studentské rady pro letošní školní rok. Jednohlasně byla zvolena žákyně třídy 6B8 Kamila Polívková. S náměty a podněty je možné se na ní obracet prostřednictvím e-mailu kamila@polivka.cz

nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).