nahled

Středoškolská odborná činnost v roce 2018

Tak jako k Velikonocům patří pomlázka, tak k jaru na naší škole patří přehlídka odborných prací našich žáků v rámci soutěže středoškolské odborné činnosti.

Byť letos bylo přihlášených pouze 6 prací, měly soutěžní práce vysokou úroveň. Proto měla porota ve složení Dagmar Štensová (předsedkyně), Šárka Staníčková, Eva Stádníková, Michaela Klimková, Jiří Skála a Lukáš Slouka velmi těžkou práci. A jak to tedy dopadlo?

1. místo v oboru chemie obsadila Tereza Bártů s prací o psychoaktivních látkách ve farmacii, v oboru zemědělství se na 1. místě umístila práce o onemocnění koňských kopyt od Kláry Šnajdrové. Také obor filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory reprezentovala jediná práce, a to práce Anny Sestřenkové o vlivu médií na člověka. Práce byla velmi kvalitní, a proto obsadila rovněž 1. místo.

Nejpočetněji byl obsazen obor zdravotnictví, kde se sešly hned 3 práce, a to práce Terezy Michalczykové o ADHD – poruchách osobnosti s hyperaktivitou, Kristýny Formanové, která se zabývala technikami měření glukózy v krevní plazmě, a Hynka Žmolíka o genetice nádorových onemocnění. Nejvíce porotu zaujala práce Kristýny Formanové, která zároveň splňuje podmínky pro postup do dalšího kola soutěže. Na druhém místě skončil Hynek Žmolík a třetí místo obsadila Tereza Michalczyková. Někteří soutěžící na závěr obdrželi rady, jak doplnit či upravit práci pro příští ročník, aby měla větší šanci v případě postupu do dalšího kola.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a postupující práci přejeme hodně zdaru v další fázi soutěže.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).