nahled

Středoškolská odborná činnost v roce 2017

S podobnou jistotou, jako že každý den vyjde slunce, probíhá na naší škole každoročně soutěžní přehlídka studentských odborných prací SOČ. V letošním školním roce jsme opět přikročili ke spojení humanitní a přírodovědné sekce, protože byla přihlášena pouze jediná práce v humanitní oblasti.

Navzdory tomu byla ale přehlídka velmi pestrá a zajímavá. Práce pokryly celkem 6 oborů, a to chemii, biologii, zdravotnictví, zemědělství, zeměpis a problematiku volného času. A jaké byly výsledky?

V oboru chemie se na 1. místě s prací o čištění odpadních vod a o léčebných účincích vody umístila Hana Kotulová, 2. místo obsadila Leona Sabolová s prací o kvalitě vody v řece Ostravici a dělené 3. místo obsadily Rozálie Wdówková a Veronika Bastová. První jmenovaná se zabývala kvalitou vody v akváriích, Veronika potom problematikou dekompozice organické látky.

V biologii se sešly 3 práce.  1. místo a postup do dalšího kola vybojoval Marek Schwalbe s prací o vlivu kreatinu na růst svalové hmoty, 2. místo patří Vendule Prokopové za práci o vlivu tanečního sportu na lidské tělo a 3. místo obsadily s prací o mléce Jana Kůřilová s Karolínou Gřesovou.

V následujících oborech vždy soutěžila pouze jediná práce, což ale rozhodně nic neubírá na jejich kvalitě. Svědčí o tom skutečnost, že všechny následující práce byly doporučeny k postupu do dalšího kola. V oboru zdravotnictví zvítězila Viktorie Řimánková (práce o depresi u pacientů s mozkovou mrtvicí), v oboru zeměpis patří 1. místo Marku Feriancovi (problematika železniční infrastruktury v ČR), v oboru zemědělství Tonymu Skřipčákovi (práce o problematice starých odrůd ovocných dřevin) a v oboru problematika volného času zvítězil Michal Synovec s prací o kávě jako součásti životního stylu.

Jménem poroty, která pracovala ve složení Dagmar Štensová (předsedkyně), Lukáš Slouka (místopředseda), Jana Sládková, Taťana Szlaurová a Magda Dymáčková, děkuji všem soutěžícím za účast a přeji mnoho úspěchů na další cestě soutěží.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).