Středoškolská odborná činnost 2006/2007

V letošním školním roce jsme měli možnost učinit si obraz o tom, čím se také naši studenti ve svém volném čase zabývají. Pod odborným vedením svých vyučujících studenti sepsali velmi zajímavé práce z mnoha oborů, s jejímiž závěry seznámili posluchače na tradiční přehlídce.

Tato přehlídka proběhla 6. března 2007 v posluchárně biologie a 12 studentů sext až maturitních ročníků prezentovalo své práce v oborech chemie, zdravotnictví, historie a filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské vědy.

V jednotlivých oborech nejvíce zaujali porotu pod vedením Mgr. Dagmar Štensové studenti: Soňa Palovská z VIII.a s prací o mléku, Martin Klajmon ze 4.A prací o dopingových látkách, Tomáš Majliš z VIII.a prací o Staré Bělé a Jana Štěrbová ze VII.b zpracováním tématu sebepoškozování.

Práce Tomáše Majliše pak byla natolik kvalitní, že byla doporučena pro postup do dalšího kola této soutěže.

Závěrem bych rád poděkoval všem soutěžícím za účast i jejich konzultantům za odborné vedení, kolegům za účast v porotě a všem studentům, kteří v publiku poskytovali morální podporu svým spolužákům.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).