Středoškolská odborná činnost 2005/2006

Jak se již pomalu stává tradicí, také v tomto roce proběhla školní přehlídka středoškolské odborné činnosti odděleně pro přírodovědné a humanitní obory.

V přírodovědné sekci, jejíž přehlídka se uskutečnila 7. 3. 2006 v odborné učebně biologie, se sešlo celkem osm velmi prací, a to v oborech chemie, biologie a zdravotnictví. V chemii se o vítězství podělili Ondřej Volný (téma práce: Biochemické vyšetření moči) a Irena Burzová (Spektrofotometrické vyšetření likvoru), v biologii Soňa Palovská s prací o chovu holoubka diamantového. V oboru zdravotnictví se pak o vítězství podělil Petr Jaššo (Rakovina a její způsoby léčby) s Marcelou Pickovou (práce na téma krve a první pomoci při krváceních).

Úroveň prací i ústních obhajob pak přispěla k již tradičně velmi vysoké úrovni přírodovědné sekce SOČ.

Dne 27. února 2006 proběhlo školní kolo humanitní sekce SOČ. O postup do dalšího kola soutěžilo 13 prací, které zastupovaly dva předměty naší školy – dějepis a základy společenských věd. Porota pracovala ve složení: Mgr. Jan Hortvík (předseda), Mgr. Michaela Bohmová, Mgr. Pavel Mladý, Mgr. Jiří Skála, Mgr. Dana Nechvátalová, Mgr. Taťána Szlaurová.

V dějepisné soutěži soutěžili 3 práce s následujícím umístěním:

  • 1. místo: Holocaust – Jan Kotula (VIII. b)
  • 2. místo: Křesťanství v Japonsku – Veronika Talpová (VIII. a)
  • 3. místo: Trest smrti – Adina Bálková (4. A)
Základy společenských věd byly zastoupeny 10 pracemi, s umístěním:
  • 1. místo: Krizové situace – Eliška Prátová (VI. b)
  • 2. místo: Parapsychologie – Adéla Lovečková (VI. b)
  • 3. místo: Grafologie – Lucie Blahutová (VI. b)

Do krajského kola postoupily práce vítězů. Práce Jana Kotuly Holocaust se umístila na pěkném 2. místě.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).