Středoškolská odborná činnost 2004/2005

Školní kolo přírodovědné sekce SOČ se uskutečnilo dne 15. března 2005.

Zúčastnilo se ho 13 studentů tříd 3.A, VIII.a, VIII.b, 4.B. Posluchače seznámili se svými odbornými pracemi z oborů fyziky, biologie, chemie, zdravotnictví a zemědělství.  Při své obhajobě využili i technického vybavení učebny biologie- dataprojektor, počítač, diaprojektor.

Odborná porota (RNDr. M. Najbrtová, RNDr. L. Slouka, Mgr. E. Zahutová, Mgr. P. Kolašín, Mgr. P. Skupinová) měla nelehký úkol vybrat nejlepší práce pro postup do okresního kola SOČ. Byly doporučeny práce, které jsou velice dobře zpracované po odborné stránce a mají i vlastní praktickou část. Jsou to práce:

  • Lenky Zychové (VIII.a) - Výpočet výšky Mons Pico pomocí metody délky stínu
  • Hany Michalíkové (VIII.a) - Dominanční hierarchie samčí skupiny lemura vari
  • Táni Siňarové (VIII.b) - Celiakie

Všechny práce byly velice zajímavé a budou využity i při výuce, protože obsahují ucelený výklad daného tématu.


Dne 31. března 2005 bylo uspořádáno školní kolo SOČ humanitní sekce.

Přehlídky se zúčastnilo 13 studentů třetích a čtvrtých ročníků a odpovídajících tříd osmiletého gymnázia.

Práce byly rozděleny do 2 oborů. V oblasti filosofie a příbuzných věd prokázali studenti zvýšený zájem o kulturu východu - buddhismus, šintoismus a meditace. Porota (Mgr. D. Štensová, Mgr. J. Hortvík, Mgr. Š. Staníčková, Mgr. D. Nechvátalová, Mgr. J. Skála) měla nelehký úkol vybrat nejlepší. První místo získala Magda Ondruchová ze 4.B s prací Poruchy osobnosti. Druhou příčku obsadil Jan Václavík (3.A), který se zabýval různými druhy meditací – Tibetská buddhistická meditace a její cesta. Oba nás budou reprezentovat v okresním kole soutěže. Daniela Štensová z VIII.A se umístila jako třetí s prací Šintoismus - cesta bohů.

Rovněž v oboru 16 - Historie všichni zúčastnění prokázali zájem o zvolené téma a při obhajobě si počínali velice fundovaně. Porota při celkovém zhodnocení obhajoby i písemné formy prací rozhodla takto. První místo obsadil Marek Suchý (4.B) s prací Napříč dějinami Brušperka (1269 – 1918). Na 2. místě byla Irena Militká ze 4.A zabývající se vztahem Františka Josefa I. a Sisi. Dějiny Hrabové zachytila ve svém díle Leona Štefková (VIII.A), která získala 3. místo. V okresním kole bude školu reprezentovat Marek Suchý.

Všem zúčastněným děkujeme za čas, který věnovali studentské odborné činnosti, gratulujeme k umístění, zároveň přejeme hodně úspěchů ve vyšších kolech této soutěže

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).