nahled

Středoškolská odborná činnost - celostátní kolo

Naše septimánka Kateřina Michálková se probojovala do celostátního kola 45. ročníku SOČ, které proběhlo 16.–18. června na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni. Se svou prací Historie Veslařského klubu Perun a perunští odbojáři nenašla v oboru Historie v okresním ani krajském kole přemožitele. Svou precizní prací se pokusila na základě analýzy archivních pramenů a odborné literatury popsat historii klubu od jeho vzniku v roce 1883 až po současnost. Kromě písemných zdrojů svou práci opírala i o metodu oral history, kdy vedla rozhovory s několika pamětníky, kteří hráli důležitou roli v moderní historii klubu. Její originální práce byla ve státním kole pozitivně přijata, leč na stupně vítězů to bohužel nestačilo. Kateřina si ze státního kola odnesla cenné zkušenosti a věříme, že na její úspěchy se pokusí navázat naši studenti nejen v oboru historie.

nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).