nahled

Středoškolská odborná činnost

Jako vemeno krávě a knot svíčce patří březnu v naší škole tradiční soutěžní přehlídka prací středoškolské odborné činnosti. Každoročně jde o zajímavou akci, během které studenti prezentují svou vědeckou aktivitu. V letošním roce prezentovalo celkem 13 našich žáků své práce v takových tradičních oborech, jako jsou biologie, historie či společenské vědy, nově se však představily také obory matematika a statistika a informatika.

Během studentských obhajob se mohlo obecenstvo dovědět mimo jiné mnoho nových informací o mapování výskytu živočichů v České republice, o vzdělávání dětí ve vyloučených lokalitách či výchově v bilingvním prostředí. Početné obecenstvo pak množstvím odborných dotazů rozvířilo diskuzi nad mnoha z probíraných témat.

A jak to všechno dopadlo?

V letošním mimořádném ročníku se sešly práce natolik kvalitní, že v 7 oborech bylo uděleno celkem 9 (!) prvních umístění a všechny práce z prvních míst byly navrženy pro postup do dalšího kola. V oboru biologie si 1. místo zasloužil Martin Beránek (7A8) s prací o včelstvu, na 2. místě skončila Adéla Martináková (3A4), která studovala psí plemeno moskevský strážní pes. V oboru geologie a geografie zvítězil Vojtěch Polák (7B8), který v terénu mapoval výskyt ptáků a savců, 2. místo obsadila Vendula Špačková (rovněž 7B8), která pro změnu studovala výskyt hub v obci Malenovice. Aneta Potomská ze třídy 3A4 pak v oboru zdravotnictví obsadila s prací o alternativní medicíně 1. místo před svou spolužačkou Adélou Vybíhalovou, která se zabývala roztroušenou sklerózou.

Novými obory, jak již bylo uvedeno, byly letos jednak obor matematika a statistika, v němž zvítězil Patrik Kula ze třídy 8B8 s prací Globální optimalizace pomocí genetických algoritmů, a obor informatika, v němž zvítězil Petr Stádník (rovněž z 8B8), který se zabýval využitím shlukové analýzy pro segmentaci dat.

Humanitní sekce byla i letos zastoupena o něco méně, přesto se sešlo celkem 5 velice kvalitních prací. V oboru pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času byly prezentovány 3 práce. O vítězství se zde podělily Lucie Ritzingerová a Kateřina Slaběňáková (obě ze třídy 8B8). Prvně jmenovaná zaujala porotu problematikou vzdělávání dětí v sociálně vyloučených lokalitách, Katka Slaběňáková pak prezentovala svá zjištění o výchově dětí v bilingvní rodině. 3. místo ve stejném oboru pak obsadila Anna Pavlíčková ze třídy 7B8 s prací o testu kresbou stromu.

Posledním zastoupeným oborem byla historie. V něm byla udělena rovněž 2 první místa, a to Kláře Holkové ze 7B8 a Elišce Karasové ze třídy 3A4. Klára srovnávala život 2 ostravských rodin v období normalizace, Eliška se zabývala osudy žen, poznamenaných negativními zkušenostmi s vojáky Rudé armády.

Jak již bylo uvedeno, letošní úroveň přehlídky byla mimořádně vysoká a my přejeme všem postupujícím, aby se jim stejně dařilo i v dalších kolech této mimořádné soutěže.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).