nahled

Stavební úpravy

Celý školní rok probíhalo na škole za plného provozu několik stavebních úprav. První začalo zateplení školy a výměna oken ve všech pavilonech školy. Projekt byl připravován ředitelem školy a architektem ing.Kamilem Zezulou. Po zajištění tepelného auditu školy a všech potřebných podkladů škola uspěla s tímto projektem zateplení a výměny oken ve výběrovém řízení na ministerstvu životního prostředí a získala potřebné prostředky z ESF. Výběrové řízení provedl zřizovatel školy, stavební dozorem byl pověřen ing.Tělupil a koordinaci za zřizovatele prováděla ing.Velecká. Práce, které začaly v říjnu 2008 probíhaly také v zimních měsících a velice zatěžovaly provoz školy. Výuku narušoval hluk, prach a také zima, když profukovalo do chodeb a učeben kolem vybouraných meziokenních pilířů. Mnoho sil stála ředitele školy neustálá koordinace harmonogramu stavby se stavbyvedoucím a průběžná, prakticky dennodenní kontrola stavby. Náročné bylo dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů všemi zaměstnanci školy i studenty. Zástupci ředitele školy měli navíc mnoho práce se zvládnutím organizace a kontroly výuky, při neustálých změnách v umístění tříd. Výuku rušilo pobíhání pracovníků stavby po lešeních, kolem oken tříd, ve kterých probíhala výuka. Hlavní hlučné práce, například bourání starých oken, bylo směřováno mimo výuku do odpoledních hodin, případně do sobot a nedělí. Přesto se nepodařilo úplně eliminovat hluk, například při navrtávání zdí školy při upevňování zateplení, nebo vrtání při zapravování nových plastových oken. Naštěstí spolupráce se stavbyvedoucím Zdeňkem Puškáčem z firmy Intoza byla výborná. Před každým pracovním týdnem odsouhlasil s ředitelem školy plánované práce, které byly tajemnicí školy zapsány do plánu práce školy a tomu se přizpůsobil provoz školy. Probíhajícími pracemi byl velice komplikován úklid školy. Rovněž údržba školy byla náročnější, protože školník s údržbářem neustále něco připravovali pro stavební dělníky a během probíhající stavby neměli čas na průběžnou údržbu školy.

Po nástupu v srpnu 2008 byli všichni zaměstnanci školy šokováni zprávou, že dne 8. 8. 2008 při zřícení mostu na projíždějící vlak ve Studénce přišel o obě nohy student školy Jan Bulušek. Nastalo spontánní úsilí, jak mu pomoci dokončit studium oktávy. Došlo k přemístění jeho třídy do přízemí školy a ředitel školy okamžitě jednal se zřizovatelem o postavení výtahu ve škole. Setkal se s velice vstřícnými postoji jak u zástupkyně hejtmana PhDr.Wenigerové, vedoucího odboru školství PaedDr. Lenča či ostatních pracovníků KÚ. Výsledkem bylo uvolnění finančních prostředků, zajištění v pořadí již druhého projektu, výběrového řízení a stavba výtahu firmou Kone. Stavební práce provedla firma Intoza. To vše za probíhajících stavebních úprav zateplení školy a výměny oken. Podařilo se skoro nemožné a kolaudace výtahu proběhla ještě před ústními maturitními zkouškami. Mezitím byl Honza ve fakultní nemocnici a boj s mnohačetnými dalšími poraněními mu pomáhali překonat zejména rodiče, ale také spolužáci z jeho třídy i z jiných tříd, kteří ho v nemocnici navštěvovali. Byl vytvořen Individuální studijní plán, vyučující docházeli za Honzou do nemocnice a pomáhali mu zvládat přípravu na výuku a později jej také zkoušeli. Mezitím studenti spolu s třídním Mgr.Vlčkem a dalšími zaměstnanci školy zorganizovali výjimečnou humanitární akci – Koncert pro Honzu, na kterém vystoupil Jarek Nohavica a také hudební skupina Honzových spolužáků Outsiders. Na účtu občanského sdružení PRO GYMNASIUM bylo založeno konto pro Honzu. Mnoho finančních prostředků - výtěžek koncertu, další sponzorské dary jednotlivců, ale také úřadu ÚMOb Ostrava-Jih – pomohly Honzovi překlenout nenadálou složitou životní situaci. Honza získal od rodičů spolužáka notebook, který mu výrazně pomohl překonávat komunikaci se spolužáky i školou již v době jeho pobytu v nemocnici. Podařilo se v co mnozí nedoufali a Honza ukončil s vyznamenáním první pololetí školního roku a nakonec v řádném termínu se svými spolužáky také se samými výbornými odmaturoval. To již chodil po škole na technicky velice dokonalých protézách a výtah mu pomáhal vyhnout se namáhavé chůzi schodištěm školy.

Třetí stavební úpravou byla výměna vytápění vstupní haly školy, protože se muselo odstranit nevyhovující prosklení a nevyhovující trubkové vytápění, které se nahradilo mnohem efektivnějším vytápěním deskovými radiátory. Následovalo vypracování projektu ing.Richterem, výběrového řízení a provedení stavby firmou Intoza za plného povozu školy.

V průběhu školního roku jednal ředitel školy se zástupci firmy Atrea o systému odvětrávání, zejména poslucháren chemie, biologie a fyziky. Výsledkem byl sponzorský dar přípravy odvětrávání poslucháren chemie a fyziky a provedení kompletního odvětrávání posluchárny biologie. Tyto čtvrté stavební práce naštěstí již probíhaly během hlavních prázdnin.

Z investičních prostředků zřizovatele byly také uvolněny finance na první etapu výměny elektrického zásuvkového vedení, pátá stavební úprava školy. Opět projekt, výběrové řízení a provedení během července a srpna firmou p.Chyly. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům se nepodařila rekonstrukce zásuvkového vedení v hale školy a v pavilonu A.

Do další šesté skupiny stavebních úprav lze zahrnout práce, které souvisely s předchozími stavebními úpravami, ale nespadaly přímo do žádné z nich: oprava hromosvodů, bezbariérový vstup do atria školy, oprava čtyř betonových bloků v atriu školy a schodu v atriu školy, oprava soklu a dlažby vstupu školy, antigrafitový nátěr školy, doplnění bezpečnostního systému školy, oprava laviček, nátěrů a malby ve škole, nové označení, státní znak a logo školy.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).