Sportovní den 2024

Program

Letošní školní rok proběhne první ročník Sportovního dne na našem novém krásném školním hřišti. 

 • vyšší gymnázium (VG) - čtvrtek 20. 6. 2024
 • nižší gymnázium (NG) - pátek 21. 6. 2024

Vždy za pěkného počasí od 8:00 do 12:00 hodin. V případě špatného počasí probíhá normální výuka. Po ukončení sportovního dne se žáci na výuku nevrací.

Přihlašování na jednotlivé sportovní disciplíny bude přes google formulář, třídní učitel určí jednoho žáka, který přihlášku za třídu vyplní. Vše si dobře rozmyslete, protože přihlášku lze poslat pouze jednou. Přihlášky odešlete do pátku 14. 6. 2024 do 12:00 hod. V případě nějaké změny (nemoc, výměna hráčů atd.) kontaktuje určený žák za třídu p. prof. Kuldana osobně nebo e-mailem.

Sportovní disciplíny

 • štafetový běh – NG 4x50 m, VG 4x100 m - 2 dívky a 2 hoši za třídu + náhradníci
 • dlouhý běh - NG 600m, VG 1000 m - 1 dívka a 1 hoch za třídu + náhradníci
 • ringo –
  NG 2 družstva, 2 dívky + 2 hoši nebo 3 dívky + 1 hoch + náhradníci
  VG 1 družstvo, 2 dívky + 2 hoši nebo 3 dívky + 1 hoch + náhradníci
 • skok daleký - 3 dívky + 3 hoši + náhradníci
 • workout - 3 dívky + 3 hoši + náhradníci
 • malá kopaná – 8 členů družstva, max. 3 dívky + náhradník (hrají 4+1)
 • stolní tenis - 1 děvče a 1 hoch + náhradníci
Jeden žák se může účastnit pouze dvou sportovních disciplín, a to takto:
 • jeden běh + cokoli
 • ringo + jeden běh
 • kopaná + jeden běh
 • stolní tenis + jeden běh
 • skok daleký + cokoli
 • workout + cokoli

Třídy soutěží proti sobě, za první tři místa v jednotlivých disciplínách získávají body. Vyhodnocení nejlepší třídy proběhne na závěrečném nástupu.

Přihlášky

Časový harmonogram

 • 8:00 - slavnostní nástup na školním hřišti
 • 8:10–8:40 - štafetový běh, po jeho ukončení dlouhý běh
 • 8:40–11:45 - ihned po běhu se sportovci přesunou na další sporty
 • 12:00 - slavnostní vyhodnocení na školním hřišti – povinná účast celé třídy

Další informace

 • Podrobné informace o místě a čase sportovních disciplín najdete v přílohách: Pravidla sportů - nižší gymnáziumPravidla sportů - nižší gymnázium, vyšší gymnáziumvyšší gymnázium.
 • Zdravotník Mgr. J. Folta se bude po oba dny pohybovat mezi sportovišti. V případě zdravotního problému ho vyhledejte.
 • Šatny budou celý den otevřené, po převlečení si osobní věci nechejte ve své šatní uzamykatelné skříňce.
 • Nad žáky, kteří nesportují vykonávají dozor určení vyučující, přihlaste se jim.
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).