nahled

Soutěž Gate

Soutěž se konala v prostorách jazykové školy Pygmalion v centru Ostravy. Po usazení se v učebně nás přivítali a popsali průběh „soutěžního dne“. První úkol byl napsat dva krátké eseje na téma vycházející ze zadané knihy. Pak byla hodinu přestávka, kdy lektoři opravovali eseje. Pro soutěžící bylo připraveno občerstvení. Poté proběhly rozhovory s lektory a následovalo vyhlášení výsledků.

Byl to příjemně strávené dopoledne. Všichni lektoři byli opravdu sympatičtí a všemi obávanou konverzaci dokázali proměnit v milý, nenucený a přirozeně plynoucí rozhovor.

Karolína Kafková

Jako jedna z účastníků této soutěže jsem se s ostatními soutěžícími z naší školy setkala na zastávce Elektra a kousek jsme pak společně došli k Pygmalionu, údajné soutěžní budově. Nejrpve se nám to nějak nezdálo a obávali jsme se, že po úspěšném zdolání 5. pater je zase budeme muset sejít dolů, naštěstí jsme došli správně. Usadili jsme se v učebně k dalším účastníkům a trpělivě čekali, než za námi přišli lektoři, plynulou angličtinou vysvětlili zběžně průběh soutěže a pak nám rozdali eseje týkající se přečtené knihy The Scarlet Letter. Líbilo se mi, že to nebyly eseje na popis děje knihy, což asi většina čekala. Jedna z esejí se týkala otázky na puritánství v dnešní moderní Americe a srovnání s minulostí, ta druhá pak charakteristiky hlavní postavy. Po zdlouhavém přemýšlení, kdy se někteří ztěžka snažili zaplnit řádky, zatímco druzí už psali mimo ně na druhé strany listů, nám eseje vysbírali a následovalo občerstvení ve formě koblihy a obloženého chlebíčku, což, uznávám, bylo zajímavé spojení chutí. Po hodině volna za námi lektoři opět přišli, nechali nás vylosovat si papírky s čísly a postupně nás poté volali na krátký rozhovor. Každý měl trochu jiné otázky, každopádně rozhovor byl příjemný a nebylo proč být nervózní vzhledem k otázkám typu: co ráda sledujete či co plánujete dále studovat. Po rozhovorech následovalo vyhlášení výsledků tří nejlepších soutěžících, kteří dostali novou knížku a budou se účastnit dalšího kola. Soutěž tedy beru za příjemnou zkušenost a chci zároveň popřát hodně štěstí Katce Špundové, která získala první místo!

Lucie Steigerová

Když vám někdo řekne, že si můžete přečíst knihu a s tím soutěžit, přijde vám to spíš jako vtip než jako seriózní nabídka. Mně se to stalo, ale do poslední chvíle jsem tomu nevěřila. Jednalo se o Šarlatové písmeno od Nathaniela Hawthorna. S dalšími žáky jsme knihu přečetli a zúčastnili se školního kola. Ze školního kola jsme postoupily tři – Lucie Steigerová, Karolína Kafková a já. Další kolo se konalo 22. 5. Tentokrát jsme nepsali test, ale dvě slohové práce a následoval rozhovor s porotou. Snad jediný problém nastal při otázce: Jak se Vám kniha líbila? Můžu jim říct, že se mi kniha nelíbila? Mohla jsem, a taky jsem to udělala. A znovu se osvědčilo rčení ‚s poctivostí nejdál dojdeš‘. Získala jsem první místo a postupuji tedy do dalšího kola, do kterého mám přečíst Dubliňany od Jamese Joyce. Doufám, že porotě budu moci říct, že se mi kniha opravdu líbila.

Kateřina Špundová

nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).