nahled

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení ve školním roce 2014/2015

Dne 27. 5. 2015 probíhalo v odpoledních hodinách v obřadní síni Úřadu městského obvodu Ostrava–Jih slavnostní předávání maturitního vysvědčení.

Jakmile dozněly tóny státní hymny, rozloučila se škola se svými absolventy krátkým kulturním programem, který připravili studenti našeho gymnázia.

V úvodu zazpívali studenti Pěveckého kroužku píseň Vzpomínka ve vícehlasé podobě s kytarovým doprovodem Jakuba Kubise z 5B8. Následovala instrumentální skladba pro příčnou flétnu, na kterou hrála Kateřina Otrusinová z 2A4. Vlastní tvorba s názvem Podzim zazněla v pěveckém podání Michaely Niké Vopalecké z 2B8, na kytaru ji doprovázel Michal Synovec z 5A8. Kulturní program byl i v letošním roce umocněn recitací Kateřiny Špundové, studentky ze 7B8, která pro tuto příležitost napsala vlastní Báseň pro maturanty. Instrumentální skladbu pro klavír jsme měli možnost slyšet v brilantním podání Barbory Kašparové, rovněž studentky ze třídy 7B8.

Na závěr programu vystoupil Pěvecký kroužek s písní Set Fire To The Rain. Celý kulturní program slovem provázela Hana Kratochvílová ze 6B8.

Po oficiálním proslovu paní ředitelky Mgr. Šárky Staníčkové následovalo předávání maturitního vysvědčení jednotlivými třídními učiteli. Na závěr zazněly tóny studentské hymny Gaudeamus.

Tečkou celého programu se stala znělka velké přestávky na naší škole We are The Champions.

Všem absolventům gratulujeme k úspěšnému zakončení studia a přejeme mnoho úspěchů v dalších letech.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).