Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

V pondělí 4. 6. 2012 probíhalo v odpoledních hodinách v obřadní síni Úřadu městského obvodu Ostrava–Jih slavnostní předávání maturitního vysvědčení.

Jakmile dozněly tóny státní hymny, rozloučili jsme se se svými absolventy krátkým kulturním programem, se kterým vystoupili studenti naší školy.

V úvodu zazpíval Školní pěvecký sbor píseň God of Wonders ve vícehlasé podobě a cappella, dále pak následovala instrumentální skladba flétnového dua Boženy Klepšové a Terezy Vaňkové, obě z 6A8. Velmi milé bylo společné vystoupení čerstvých absolventů Kláry Miklasové – zpěv a Matěje Kapošváryho – klavír, kteří tak měli možnost poslední ho kulturního rozloučení se studijními léty na naší škole. V programu jsme dále slyšeli pěvecké duo Adély Kocmánkové a Evy Konečné, obě ze 7B8, s písní Breakeven za kytarového doprovodu Martina Hampela, j.h. Na závěr programu vystoupil Školní pěvecký sbor s písní Tam, kde sa neumiera.

Celý kulturní program byl umocněn průvodním slovem studentek Hany Divišové a Jany Opočenské, ze 7B8.

Po oficiálním proslovu paní ředitelky Mgr. Šárky Staníčkové následovalo předávání maturitního vysvědčení jednotlivými třídními učiteli. Na závěr zazněly tóny studentské hymny Gaudeamus.

Všem absolventům gratulujeme k úspěšnému zakončení studia na naší škole, přejeme mnoho úspěchů v dalších letech a krásné vzpomínky na léta minulá.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).