nahled

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 2023

Hodně štěstí, milí absolventi!

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhla v atriu naší školy ve dnech 24. a 26. května 2023.

Po doznění tónů české státní hymny se ve středu s absolventy rozloučili svým kulturním vystoupením studenti septimy B, sexty A, druhého ročníku a kvinty B, společně s Mgr. M. Zelenkovou. Zazněl také duet v podání Isabely Hermové a Emy Černoškové za klavírního doprovodu Jakuba Danyse (žáci 7B8). Neúprosnou realitu života nastínil publiku recitací slam poetry Kryštof Ulmann (5A8). Na pátečním slavnostním předávání vystoupil školní pěvecký sbor pod vedením Mgr. L. Červenkové a zazněla opět Kryštofova recitace slam poetry. Průvodního slova kulturních vystoupení se ujaly Aneta Koudelová a Alexandra Traplová (obě 7B8).

Za vedení školy se s letošními absolventy rozloučila srdečným projevem zástupkyně paní ředitelky Mgr. Michaela Böhmová. Slavnostní tečkou bylo rozdání maturitních vysvědčení, čehož se ujali třídní profesoři, Mgr. Michaela Klimková (8A8), Mgr. Michal Matuška (8B8) a Mgr. Petr Hrabovský (4A4).

Našim úspěšným absolventům gratulujeme a přejeme hodně štěstí a úspěchů v jejich dalším studentském i osobním životě!

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).