nahled

Skřivánek 2010

Nejenom v letošním roce, ale i v průběhu let minulých dokázali naši studenti, že zpěv, a navíc zpěv lidových písní, jim není lhostejný.

V soutěži „Skřivánek“, která je zaměřena výhradně na zpěv českých lidových písní, se v minulých ročnících velmi pěkně umístily jak naše již bývalé absolventky Markéta Radová a Monika Pavelková, tak i současné studentky Kateřina Kůřilová a Lucie Režná.

Letos se ve dnech 9. a 10. 2. uskutečnil již 20. ročník této soutěže. Celkem se z našeho regionu přihlásilo do „Skřivánka“ více než 150 žáků a studentů základních a středních škol.

Naši  školu reprezentovali studenti Barbora Hankusová z 3A8, Aneta Břusková z 4B8 a Jakub Choleva z 1A4. Všichni do této soutěže postoupili ze školního kola.

A jak obstáli v silné konkurenci? V nižší kategorii získala pěkné 4. místo, a tím i čestné uznání Barbora Hankusová z 3A8. Ve vyšší kategorii vybojoval krásné 3. místo  Jakub Choleva z 1A4. Ten ještě jednou vystoupil na slavnostním koncertě vítězů za doprovodu cimbálové muziky Vojtek.

Oběma studentům blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).