Školní seznam literárních děl k maturitám v roce 2024

Školní seznam literárních dělŠkolní seznam literárních děl

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Žák si vybírá 20 literárních děl. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupeny próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. V případě, že jsou v seznamu u autora uvedena dvě díla a jsou spojena spojkou nebo, smí si žák zvolit do seznamu pouze jedno z těchto děl. V případě povídkové tvorby (např. Černý kocour, Kulička…) se v rámci kontextu autorovy tvorby vyžaduje četba alespoň dalších dvou povídek. Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

  • Světová a česká literatura do konce 18. století - min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura 19. století - min. 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století - min. 5 literárních děl
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).