Školní poradenské pracoviště

Ve školním roce 2006/2007 vzniklo na naší škole školní poradenské pracoviště (ŠPP). Tým pedagogických pracovníků (výchovný poradce pro nižší gymnázium, výchovný poradce pro vyšší gymnázium, školní psycholog a metodik prevence) poskytuje konzultační a poradenské služby pro studenty, jejich rodiče i pedagogické pracovníky školy.

Pracovníci ŠPP spolupracují při řešení výukových, výchovných i jiných problémů. Zajišťují kariérové poradenství studentům, individuální intervence pro žáky a rodiče ve studijních, osobních i rodinných problémech, realizaci programů primární prevence patologických jevů apod.

Důraz klademe na dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků (diskrétnost, ochrana osobních údajů).

Ke konzultacím se objednávejte nejlépe telefonicky. Jiné termíny jsou možné po předchozí domluvě.

Výchovný poradce
Mgr. Vojtěch Vlček
Po – Čt : 10.20 – 10.40
tel: 596 711 829 (kl. 138), mobil: 731 717 897
vlcek@ghrabuvka.cz

Školní psycholog
Mgr. Jana Hořínková
St : 8.30 – 14.30
Čt : 9.30 – 15.30
tel: 596 711 829 (kl. 136), mobil: 721 332 504
horinkova@ghrabuvka.cz

Souhlas rodičů s činností školního psychologaSouhlas rodičů s činností školního psychologa
Individuální souhlas s činností školního psychologaIndividuální souhlas s činností školního psychologa


Prevence rizikových projevů chování

Školní metodici prevence se zaměřují na rizikové projevy chování vyskytující se u současné mládeže. Do této oblasti spadají následující témata:

  • záškoláctví
  • šikana a kyberšikana
  • návykové látky (alkohol, tabák, drogy aj.)
  • netolismus (závislost na sociálních sítích, PC hrách, televizi a jiné elektronice)
  • poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie)
  • rasismus, antisemitismus, extremismus, xenofobie, homofobie, intolerance, agrese
  • sexuální rizikové chování
  • vandalismus, krádeže
  • domácí násilí a nasilí vůbec
  • rizikové chování v dopravě

Daným jevům se snažíme předcházet pravidelnou prací s našimi studenty v rámci preventivních programů. V případě podezření nebo výskytu některého z těchto jevů se na nás můžete obrátit, poskytneme Vám primární poradenskou pomoc, případně Vás odkážeme na odborná poradenská pracoviště.

Kontakty na odborná pracoviště, které by se mohly hodit rodičům i studentům

Metodikové prevence
Mgr. Gabriela Milatová
Konzultační hodiny dle domluvy
milatova@ghrabuvka.cz

Mgr. Rostislav Hlaváč
Konzultační hodiny dle domluvy
hlavac@ghrabuvka.cz


Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).