Školní kolo zeměpisné olympiády 2013/2014

Školní kolo zeměpisné olympiády
Místo konání: posluchárna biologie (uč. 213)
Termín: 22. 1. kategorie B a D, 24. 1. kategorie A a C

Věkové kategorie zeměpisné olympiády a témata:
A: 6. ročník ZŠ (prima) - kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie
B: 7. ročník ZŠ (sekunda) - kartografie, obecná fyzická geografie, obecná sociální geografie, Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika
C: 8. a 9. ročník ZŠ (tercie a kvarty) - kartografie a geoinformatika, obecná fyzická geografie a Evropa
D: střední školy - kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie, obecná sociální geografie a regionální geografie

Přihlašování:
- vyplněním jména, příjmení a třídy soutěžícího na přihlašovací listině na nástěnce zeměpisu (informace o jejím umístění podá příslušný vyučující zeměpisu)
- přihlášení je závazné, při neúčasti se musí soutěžící omluvit u organizátora školního kola (Lukáš Slouka)

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).