Školní kolo zeměpisné olympiády 2022/23

Na začátku nového pololetí se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády. Pro kategorie A, B a C (tato kategorie soutěžila již na podzim) byla soutěž jednokolová, nejlepší soutěžící kategorie D pak absolvovali kolo druhé.

Ze soutěže vzešli vítězové, kteří budou naši školu reprezentovat v okresním kole. Jde o Marii Podešvovou ze třídy 1B8 v kategorii A, Huga Jakoubka ze 2B8 v kategorii B, Davida Lukase z 3A8 v kategorii C a Ondřeje Dvořáka ze 2A4 v kategorii D.

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme a přejeme jim hodně zdaru v dalším kole soutěže.

Výsledková listinaVýsledková listina
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).