nahled

Školní kolo Středoškolské odborné činnosti 2014/2015

Podobně jako v předchozích letech se i letos uskutečnila soutěžní přehlídka studentských odborných prací v rámci soutěže Středoškolské odborné činnosti. V letošním ročníku se sešlo 9 prací v 5 oborech, a to v oboru historie, filozofie a politologie, teorie kultury a umění, biologie a zdravotnictví.

Porota, která byla vedena paní ředitelkou Šárkou Staníčkovou, měla obtížnou práci se stanovením výsledného pořadí. Všechny práce totiž byly velice zajímavé a bylo poznat, že si na jejich tvorbě dali soutěžící velmi záležet.

A jaké tedy byly výsledky? V humanitní sekci zvítězil v oboru historie Lukáš Kaloč ze třídy 4A4 s prací 25 let od pádu komunismu - co se změnilo. Klára Heliová (3A4) zvítězila s prací Feng-Shui v oboru teorie kultury a umění a v oboru filozofie a politologie byly práce Nikoly Kašpárkové ze třídy 3A4 o zenu a Kateřiny Knopové (ze stejné třídy) s názvem Křesťanství natolik vyrovnané, že bylo rozhodnuto ocenit je čestným uznáním.

V přírodovědné sekci soutěžilo 5 prací. V oboru biologie se na 1. příčce umístila Hana Kolářová ze třídy 3A4 s prací o psím plemenu zlatý retrívr, Tamara Kučerová ze třídy 7B8 s prací o genových a chromozomových mutacích obsadila 2. místo. V oboru zdravotnictví soutěžily 3 práce. Vítězkou se stala Eleni Papazachariu ze třídy 7A8 s prací Krev a krevní onemocnění, druhé místo obsadila Barbora Kašparová ze třídy 7B8 s prací Problematika HIV a AIDS a třetí místo patří Gabriele Holubové za práci o vlivu UV záření na kůži a oči člověka.

Všechny práce měly vysokou odbornou úroveň, vlastním odborným výzkumem však nad ostatní vyčníval Lukáš Kaloč. Proto byla jeho práce doporučena pro postup do dalšího kola soutěže.

Závěrem bych chtěl poděkovat paní ředitelce za neutuchající podporu soutěži a kolegyním Dagmar Štensové a Petře Skupinové za množství odvedené práce spojené s přípravou a průběhem soutěže. Jménem poroty pak děkuji všem soutěžícím za účast a přeji jim hodně zdaru v další odborné práci.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).