nahled

Školní kolo Středoškolské odborné činnosti 2012/2013

V úterý 12. března se na naší škole uskutečnil další ročník přehlídky studentských odborných prací - SOČ. Po létech na práce bohatých se však letos mnoho kvalitních prací neurodilo, a tak zatímco jsme jindy řešili otázku, zda se všechna obsazená témata stihnou vyhodnotit v jednom odpoledni (Pamětníci jistě pamatují samostatně konaná školní kola přírodovědné a humanitní sekce!), letos byl program o poznání chudší.

Všechny přihlášené a prezentované práce vznikly v jediném semináři, a to v semináři z biologie, byť nakonec pokryly celkem 3 různé obory. Ostatní semináře letos nedodaly ani jedinou práci, a i když dnes máme všichni možnost využívat studenty nově naprogramovaný informační systém školy, obor 18, informatika, zůstal neobsazen. Humanitní téma dokonce nebylo zastoupeno vůbec! Je to jistě škoda, neboť díky přehlídce středoškolské odborné činnosti mohou žáci zúročit to, se během předcházejících měsíců poctivě věnovali.

A jak tedy vypadala letošní SOČ a jaké byly výsledky?

Práce byly rozděleny vzhledem k zaměření do 3 oborů. V oboru 04, biologie, soutěžila děvčata ze 7B8, a to Magdaléna Chlebounová s prací "Plži se zaměřením na chov čeledi Achatinidae" a Eva Hostovičáková s prací "Želvy čtyřprsté a jejich chov". Obor 06, zdravotnictví, byl zastoupen prací Vojtěcha Volného ze 7B8 (Cévní mozkové příhody a povědomí o nich u laické veřejnosti) a Lukáše Hlivy (3A4), který byl jediným soutěžícím z jiné třídy. Lukáš Hliva soutěžil s prací "Diabetes mellitus". Jako jediný soutěžil v oboru 02, fyzika, Filip Roderik Palej, který obhajoval práci s názvem "Neinvazivní laserová terapie a hojení ran.

Výkony všech soutěžících byly obdivuhodné. A že zaujaly také publikum, o tom se mohl nezaujatý pozorovatel přesvědčit při dlouhých diskuzích mezi publikem a soutěžícími!

Nikoho tedy nepřekvapí, že porota, která pracovala ve složení Dagmar Štensová, předsedkyně poroty, Eva Stádníková a Lukáš Slouka - členové poroty, měla letos velmi těžkou práci. Po dlouhé diskuzi nakonec stanovila výsledky takto:
V oboru 04, biologie, velmi těsně zvítězila Magdaléna Chlebounová před Evou Hostovičákovou. V oboru 06, zdravotnictví, nebylo možné vzhledem k předvedeným výkonům upřednostnit žádného z obou soutěžících, proto byli shodně oceněni 1. místem. V oboru 02, fyzika, pak porota udělila Filipovi Roderiku Palejovi čestné uznání za předvedený výkon i za velmi kvalitní zpracování odborné práce.

Chtěl bych závěrem poděkovat všem soutěžícím za odvahu, s jakou do soutěžního klání šli, i za přístup k vypracování prací a jednotlivých prezentací. Děkuji rovněž publiku za vytvoření velmi příjemné atmosféry a za zájem, jaký o zpracovaná témata projevilo. No a nesmím ani zapomenout na členky poroty, bez jejichž spolupráce by se soutěžní odpoledne nemohlo uskutečnit!

Věřím, že paleta témat a oborů bude v příštím roce opět podobně bohatá, jako byla v předchozích letech.

Na shledanou při SOČ 2014!

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).