nahled

Školní kolo Středoškolské odborné činnosti 2011/2012

Na začátku března se na našem gymnáziu každoročně koná přehlídka prací v rámci Středoškolské odborné činnosti. Letos jsme zvolili datum 6.3. Soutěž je rozdělena do dvou sekcí - humanitní a přírodovědné, k dispozici je celkem 18 oborů. 

V tomto roce bylo méně prací, někteří studenti se omluvili z důvodu nemoci nebo měli souběžně jiné soutěže. Letošní „sočka“ byla rozmanitá především z hlediska množství oborů.  Nejprve probíhala přehlídka.  Naši studenti předvedli práce na úrovni, porota ocenila jejich poutavé prezentace, výborné obhajoby a fundované zodpovězení otázek.

Po krátké přestávce, kdy se odborná porota ve složení Mgr. Dagmar Štensová, Mgr. Táňa Szlaurová, Mgr. Jana Sládková a RNDr. Lukáš Slouka radila o umístění, proběhlo vyhlášení výsledků.

1. místo v oboru 15, Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, obsadila Michaela Mostýnová (7B8) s prací Antické divadlo.
1. místo v oboru 14,  Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, získala Markéta Kellnerová (3A4), název práce Psychologie tance se zaměřením na street dance. Tato prezentace byla obohacena i praktickou ukázkou druhů tance s hudebním doprovodem.

V oboru 16, Historie, zvítězil 1. místo Tomáš Prostějovský (7B8), který se zabýval působením řádu templářů v Čechách a na Moravě.

V přírodovědné sekci v oboru biologie byly dvě práce. Eva Slamiaková (3A4) obsadila 1. místo s poutavou prací Význam lymfatického systému se zaměřením na koně. Porotu práce zaujala množstvím zpracované literatury, spoluprací s veterinářem, vlastním výzkumem a obětavou péčí o koně. Tato jediná práce splnila podmínky pro postup do vyššího kola. Markéta Šindelová (3A4) získala 2. místo, její práce o dinosaurech zaujala porotu především vtipnou a přehlednou prezentací.

V oboru č. 4, Zdravotnictví, se studentka 3A4 Daniela Pařenicová zabývala svalovou soustavou, provedla i výzkum mezi sportovci, který byl zaměřen právě na stav svalů.

Organizátoři školní přehlídky Dagmar Štensová a Lukáš Slouka děkují studentům, kteří se do soutěže zapojili, jejich spolužákům, kteří vytvořili příjemnou atmosféru, členkám odborné poroty profesorkám Táně Szlaurová a Janě Sládkové za práci v porotě.

Školní kolo SOČ je užitečné, každá zkušenost s tvorbou práce, s vystoupením a obhajobou před porotou a spolužáky se studentům bude hodit pro jejich budoucí působení na vysokých školách.

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).