ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Školní kolo Středoškolské odborné činnosti 2011/2012

06. 03. 2012
 Mgr. Dagmar Štensová,
07. 03. 2012

Na začátku března se na našem gymnáziu každoročně koná přehlídka prací v rámci Středoškolské odborné činnosti. Letos jsme zvolili datum 6.3. Soutěž je rozdělena do dvou sekcí - humanitní a přírodovědné, k dispozici je celkem 18 oborů. 

V tomto roce bylo méně prací, někteří studenti se omluvili z důvodu nemoci nebo měli souběžně jiné soutěže. Letošní „sočka“ byla rozmanitá především z hlediska množství oborů.  Nejprve probíhala přehlídka.  Naši studenti předvedli práce na úrovni, porota ocenila jejich poutavé prezentace, výborné obhajoby a fundované zodpovězení otázek.

Po krátké přestávce, kdy se odborná porota ve složení Mgr. Dagmar Štensová, Mgr. Táňa Szlaurová, Mgr. Jana Sládková a RNDr. Lukáš Slouka radila o umístění, proběhlo vyhlášení výsledků.

1. místo v oboru 15, Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, obsadila Michaela Mostýnová (7B8) s prací Antické divadlo.
1. místo v oboru 14,  Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, získala Markéta Kellnerová (3A4), název práce Psychologie tance se zaměřením na street dance. Tato prezentace byla obohacena i praktickou ukázkou druhů tance s hudebním doprovodem.

V oboru 16, Historie, zvítězil 1. místo Tomáš Prostějovský (7B8), který se zabýval působením řádu templářů v Čechách a na Moravě.

V přírodovědné sekci v oboru biologie byly dvě práce. Eva Slamiaková (3A4) obsadila 1. místo s poutavou prací Význam lymfatického systému se zaměřením na koně. Porotu práce zaujala množstvím zpracované literatury, spoluprací s veterinářem, vlastním výzkumem a obětavou péčí o koně. Tato jediná práce splnila podmínky pro postup do vyššího kola. Markéta Šindelová (3A4) získala 2. místo, její práce o dinosaurech zaujala porotu především vtipnou a přehlednou prezentací.

V oboru č. 4, Zdravotnictví, se studentka 3A4 Daniela Pařenicová zabývala svalovou soustavou, provedla i výzkum mezi sportovci, který byl zaměřen právě na stav svalů.

Organizátoři školní přehlídky Dagmar Štensová a Lukáš Slouka děkují studentům, kteří se do soutěže zapojili, jejich spolužákům, kteří vytvořili příjemnou atmosféru, členkám odborné poroty profesorkám Táně Szlaurová a Janě Sládkové za práci v porotě.

Školní kolo SOČ je užitečné, každá zkušenost s tvorbou práce, s vystoupením a obhajobou před porotou a spolužáky se studentům bude hodit pro jejich budoucí působení na vysokých školách.