nahled

Školní kolo Středoškolské odborné činnosti 2009/2010

Druhé březnové úterní odpoledne proběhla soutěžní přehlídka odborných prací studentů, zařazená do soutěže Středoškolské odborné činnosti.

Před téměř zaplněným auditoriem obhajovali studenti práce, které byly vytvořeny pod odborným vedením svých vyučujících v rámci jednotlivých volitelných předmětů. Porota pak měla velmi těžkou práci rozhodnout o pořadí prací i o doporučení prací k postupu do okresního kola této soutěže.

V oboru biologie zazněly obhajoby Marcely Krihové (práce o chovu potkanů) a Lenky Juráňové (Dětský autismus), "chemickou" práci vyhotovil Martin Zulák (Potravinářská aditiva) - všichni ze třídy 3A4, v oboru zdravotnictví soutěžila Irena Vyvlečková (ze třídy 7B8) s prací o mikroorganismech a člověku.

Také "humanitně" zaměřené práce soutěžily ve třech oborech: v oboru psychologie se utkali studenti třídy 6B8, Sabina Pilchová (Psychologie zločinu) a Josef Benetka (Psychologie reklamy), v oboru historie Jakub Adámek (8A8) s prací o životě a díle Jaromíra Šavrdy a v oboru politologie a ostatních humanitních a společenskovědních oborech soutěžili Kamila Polívková z 7B8 a Martin Buček z 6A8. Kamila Polívková se ve své práci zabývala "obrazem totalitních zemí v totalitních zemích", Martin Buček se zabýval sociolingvistikou.

První místa v jednotlivých oborech z rozhodnutí poroty obsadili Marcela Krihová, Martin Zulák, Irena Vyvlečková a Jakub Adámek. Pouze v kategorii politologie rozhodla porota o shodném umístěmí Kamily Polívkové a Martina Bučka. K postupu do okresního kola byly doporučeny práce Josefa Benetky, Jakuba Adámka a Kamily Polívkové.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně úspěchů v dalších kolech. Nezbývá než doufat, že někdo z nich naváže na výsledky z loňského roku.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).