nahled

Soutěž sředoškolské odborné činnosti - výborné výsledky našich studentů v okresním kole

Okresní kolo SOČ - výborné výsledky našich studentů

Do okresního kola SOČ postoupilo celkem 5 našich studentů, kteří v něm předvedli skvělé výkony a naši školu výborně reprezentovali.

Jakub Dubravec obsadil v oboru biologie vynikající 1. místo a Adam Kocmánek v oboru zdravotnictví obsadil místo 2. Oba si pak vybojovali možnost soutěžit v kole krajském. Ani Klára Kozelková se v oboru zdravotnictví neztratila a obsadila skvělé 5. místo. Postup do krajského kola si vybojoval rovněž Richard Guth, a to z 1. místa v kole okresním. Výborné 3. místo pak v oboru pedagogika, psychologie, sociologie a další humanitní obory obsadila Tereza Zimová.

Všem našim soutěžícím k umístění gratulujeme a přejeme jim hodně zdaru v kole krajském.

Školní kolo SOČ 2022 – opět v tradičním hávu

Po dvou letech se mohla soutěž středoškolské odborné činnosti opět uskutečnit tak, jak jsme byli po léta zvyklí – před porotou a publikem. Prací bylo letos tolik, že jsme se rozhodli soutěž rozdělit do dvou tradičních sekcí, a to na obory přírodovědné a humanitní. Obě části se uskutečnily ve stejném termínu, 22. března odpoledne.

V přírodovědné sekci soutěžilo 6 studentů se svými pracemi zařazenými do oborů biologie a zdravotnictví. V prvně jmenovaném oboru zvítězil Jakub Dubravec s prací o nepůvodních a invazních druzích ve vybraných lokalitách Ostravy před Vojtěchem Mokošem, který studoval chov čmeláka zemního. V oboru zdravotnictví soutěžily 4 práce. Jako nejlepší byla porotou oceněna práce Adama Kocmánka o využití techniky živé kapky krve pro diagnostické účely před prací Kláry Kozelkové. Ta se zabývala vlivem slazených nápojů na dočasný chrup. Třetí místo pak obsadili Simona Měkýšová a Petr Dluhoš. Simona ve své práci zkoumala potraty a interrupce a povědomí veřejnosti o nich, Petr se pak zabýval vývojovými vadami a onemocněními lidského chrupu. Všechny práce byly na vysoké úrovni, pro postup do dalšího kola pak porota doporučila práce Jakuba Dubravce, Adama Kocmánka a Kláry Kozelkové.

V humanitní sekci letos soutěžilo o jednu práci méně než v přírodovědné sekci. Práce pak byly rozděleny rovněž do dvou oborů, a to do oboru historie, 1 práce, zbývající práce pak soutěžily v oboru pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. V prvně jmenovaném oboru se životními osudy Augustina Kijonky zabýval Richard Guth natolik kvalitně, že v tomto oboru nejen zvítězil, zároveň byla tato práce doporučena komisí pro postup do okresního kola SOČ. Ve druhém oboru se na 1. místě umístila Tereza Zimová, která zkoumala adaptace žáků na prostředí gymnázia při přestupu ze základní školy. Také tato práce byla porotou doporučena k postupu do okresního kola. Adaptací dětí na prostředí věznice se zabývala Gabriela Machačová, která obsadila 2. místo. Také v tomto oboru se na 3. místě umístily shodně 2 soutěžící, a to Klára Válková s prací o sportovních týmech a Julie Pavlorková s prací o vlivu hudby na psychiku člověka.

Lze konstatovat, že i letos měla soutěž velmi vysokou odbornou úroveň, za což patří uznání nejen všem soutěžícím, ale také jejich odborným vedoucím z řad pedagogů naší školy, kteří byli studentům nápomocni při jejich odborné práci.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem porotcům, kteří zodpovědně hodnotili předvedené výkony, a popřát postupujícím studentům hodně úspěchů v další fázi soutěže.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).