Školní kolo dějepisné olympiády 2015/16

Ve druhé polovině listopadu se uskutečnilo na našem gymnáziu školní kolo dějepisné olympiády, které se koná každoročně a je určeno žákům tercií a kvart. Přihlásilo se 22 zájemců. V roce 2016 si mnohé instituce naší vlasti připomenou 700. výročí narození „Otce vlasti“ Karla IV. Proto je letošní ročník věnován jeho osobě a dynastii, ze které pocházel. Soutěžící prokázali hluboké znalosti o příbuzných tohoto panovníka, o osobním životě Lucemburků, územní rozloze českého státu v letech 1310-1437. Museli poznat památky postavené v době Karla IV., jejich stavitele i jednotlivé části gotických staveb. Následně byly testy opraveny vyučujícími dějepisu. Maximální počet bodů byl 80. Počet dosažených bodů na výsledkové listině svědčí o hlubokých znalostech soutěžících.

Školní kolo vyhrál Tomáš Vavřík, který postupuje do okresního kola. Předmětová komise dějepisu děkuje za přípravu, účast a projevené znalosti soutěžících. Těm, kteří se umístili na prvních třech místech, budou předány knižní odměny v úterý 1. 12. o velké přestávce v místnosti 139.


Výsledková listina školního kola

1.T. Vavřík4A876 bodů
2.L. Kopcová4A875 bodů
3.M. Wilam4A871 bodů
4.T. Lysek4A867 bodů
5.J. Selig4A866 bodů
6.J. Pospíšil3B865 bodů
V. Palička3A865 bodů
7.J. Píža3A864 bodů
8.D. Hořínek3A863 bodů
M. Sklienka3A863 bodů
M. Beránek3A863 bodů
9.M. Urbanovský3A862 bodů
F. Mazůch4A862 bodů
10.M. Hrubý3B861 bodů
11.V. Masná4A860 bodů
12.I. Buchtová3B859 bodů
13.P. Kula4B858 bodů
14.J. Kubis4B854 bodů
15.L. Hulenka4A852 bodů
16.V. Mazurek4A848 bodů
17.M. Kudela4A847 bodů
18.D. Krejčí4B839 bodů


Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).