Školní kolo dějepisné olympiády

Dnes proběhlo školní kolo dějepisné olympiády pro NG i VG, kterého se online formou účastnilo 23 soutěžících. Letošní 50. ročník nesl název „Labyrintem barokního světa“ s časovým vymezením let 1556-1781. Soutěžící se museli vypořádat nejen s otázkami z politických, ale i kulturních a sociálních dějin. Všichni soutěžící zaslouží pochvalu, neboť prokázali hluboké znalosti v oblasti historie, ale také sportovního ducha a férovost.

Vítězkou školního kola se v kategorii I. určené pro NG stala Hana Vojkůvková z 4A8. V kategorii II. pro studenty VG zvítězil Michal Dušenka ze 7B8. Oba úspěšní řešitelé nás budou reprezentovat v okresním kole, kde jim všichni přejeme mnoho úspěchů a věříme v postup do kola krajského.

Kompletní pořadí soutěžících bude v průběhu týdne vyvěšeno před knihovnou.

Děkuji všem za účast a věřím, že to pro vás byla přínosná zkušenost.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).