nahled

Školní kolo Biologické olympiády kategorie C a D

Jako každý rok, i letos se na naší škole konala Biologická olympiáda. V kategorii C (tercie a kvarty) a D (primy a sekundy) se celkem zúčastnilo 15 studentů. Školní kolo Biologické olympiády se skládá ze tří částí – testu, poznávačky a laboratorního úkolu. Účastníci nejprve absolvovali teoretický test, poté praktickou poznávačku 15 rostlin, hub a 15 živočichů. Ti nejlepší z nich pak postoupili do praktické části formou laboratorních praktik, kde plnili zadaný úkol a na základě svého pozorování museli vyvodit závěr a odpovědět na nelehké otázky.

Ve školním kole kategorie C se na 1. místě umístila Leona Sabolová ze třídy 4B8, druhé místo obsadila Kateřina Harhajová a na třetím místě se umístil Jakub Kubis z téže třídy. V kategorii D se na 1. místě umístil Mikuláš Římánek ze třídy 2A8, na druhém místě skončila Karolína Bortelová opět z třídy 2A8 a třetí příčku obsadil Martin Beránek z 1A8. Nyní tyto studenty čeká nelehký úkol, zpracovat vstupní úkol do okresního kola formou seminární práce, která je nezbytnou součástí tohoto kola. Držíme všem palce při zpracování vstupního úkolu a věříme, že všichni postoupí do okresního kola.

nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).