Školní kolo biologické olympiády kategorie A a B

Přichází začátek nového roku a s ním i čas, kdy se tradičně koná školní kolo biologické olympiády pro žáky vyššího stupně naší školy. Podobně jako každý rok, i letos se bude skládat ze tří částí, a to ze dvou teoretických úkolů, spočívajících v poznávání přírodnin a vyplnění odborného testu, a praktické části v laboratoři biologie. Organizace letošního ročníku se ujali Eva Stádníková a Lukáš Slouka, kteří společně zajistí průběh všech tří částí školního kola soutěže.

Kategorie B je určena pro kvinty, sexty, první a druhý ročník čtyřletého studia, kategorie A pro septimy, oktávy, 3. a 4. ročník čtyřletého studia. Společným tématem pro obě kategorie je "Život je jen náhoda aneb Evoluce života na Zemi".

První část školního kola, tedy poznávání přírodnin a test, se uskuteční v posluchárně biologie (č. dveří 213) v pátek 5. února 2016 od 7:50 do 9:25. Žáci, kteří po součtu výsledků za tyto úlohy budou na prvních třech místech v každé kategorii, postoupí do praktické části soutěže, jejíž termín bude následně upřesněn.

Podrobnější informace k soutěži mohou zájemci nalézt na http://www.biologickaolympiada.cz/, na nástěnce u laboratoře biologie a u vyučujících biologie. Na nástěnce u laboratoře biologie se pak mohou zájemci o účast přihlásit prostřednictvím přihlašovací listiny.

Jménem organizátorů se těšíme na vaši účast.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).