Školní kolo 43. ročníku SOČ

Ve středu 17. března 2021 se uskutečnilo školní kolo 43. ročníku Středoškolské odborné činnosti. V nelehkých podmínkách distanční výuky se zrodily 4 odborné práce, které byly soutěžícími online prezentovány porotě a publiku.

Soutěž se tradičně koná ve dvou sekcích, a to humanitní a přírodovědné. Ta však letos bohužel nedodala ani jednu práci, a tak jsme mohli vidět pouze 2 práce z oboru č. 14 (pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času) a po jedné práci z oboru č. 16 (historie) a č. 17 (filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory).

Netradiční forma a prezentovaná témata přilákala nebývale velké obecenstvo, které bylo svědkem velmi zdařilých výkonů soutěžících. Proto měla porota nelehkou práci rozhodnout o výsledku.

A jak to tedy dopadlo? Na prvním místě v oboru č. 16 se umístila Klára Holková ze třídy 8B8, která soutěžila s prací na téma online výuky v době koronaviru, druhé místo obsadila s prací o vlivu sociálních sítí na lidskou psychiku Pavla Kozubová z 8A8. První místa ve svých oborech pak obsadili Michal Dušenka (práce o historii věznice Heřmanice - obor historie) a v oboru č. 17 Jakub Pitucha s prací o LaVeyově satanismu. Všechny práce pak byly porotou doporučeny k postupu do dalšího kola.

Všem soutěžícím gratulujeme k dosaženým výsledkům a porotě za svědomitě odvedenou práci.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).