Školící víkend v Budišově

Již tradičně se vyjelo do RS Zálesí v Budišově na školící víkend, organizovaný prof. Radkovou a studenty MČČK z třídy 5B8, připravovaný už od února. Pro účastníky (od prim po septimy, v počtu přes 40) byl připraven velmi bohatý a různorodý program: komunikační hry a seznamovací aktivity, sportovní aktivity, letos extrémně náročné. Většina her vyžadovala týmovou spolupráci, hledání řešení, nejvhodnější taktiky. Organizátoři vytvořili herní týmy tak, aby v každém byli zastoupeni absolventi ZAZU nebo členové ČČK, aby mohli své znalosti první pomoci rychle předávat ostatním.

Tato školení v rámci peerprogramu již mají mnoholetou tradici a vždy se velmi pozitivně hodnotí nejen ze strany účastníků (ve zpětných vazbách na všechna aktivity a práci organizačního týmu), ale i z řad našich kolegů učitelů a rodičů. Finance z Magistrátu, věnované na projekt „Zdraví pro všechny“, výrazně snižuje celkovou cenu školení!

Letos poprvé bylo na nádraží před odjezdem z Budišova namaskováno 12 studentů, kteří simulovali těžkou vlakovou nehodu. Všichni účastníci se podíleli na první pomoci a věrohodnost namaskovaných těžkých zranění v nich zanechala hluboký dojem. Tam si všichni uvědomili, jak je nutné znát základy první pomoci.

'; show_thumb2("photos/2008/budisov/budisov4.jpg", 'budisov'); show_thumb2("photos/2008/budisov/budisov5.jpg", 'budisov'); ?>

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).