nahled

Setkání s historií

Letošní 12. ročník akce Setkání s historií, uskutečněný ve dnech 8.-10. 11. 2023, přinesl rekordní počet přednášek, besed a pestrou paletu dalších aktivit. Ve středu přednášeli a diskutovali se studenty o tématu hladomor na Ukrajině ve 30. letech 20. století historikové Libor Svoboda a Anna Chlebina z Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. Studenti kvart a 1. ročníku měli možnost besedovat s pamětníky komunistické perzekuce 50. let 20. století, konkrétně s panem Leem Žídkem a Evou Langrovou. Zajímavá přednáška vojenského historika Tomáše Řepy nabídla pohledy na genezi konfliktu na Ukrajině a vývoj ukrajinské státnosti ve 20. století. Premiéru měl letos u nás také workshop o středověku s ukázkami zbroje, zbraní, oblečení a dobových zvyků, realizovaný skupinou našeho absolventa a historika Tomáše Kocourka.

V pátek vystoupil Mgr. Jan Herman z UTB s příspěvkem „Firma Baťa v průběhu XX. století“, poté seznámil studenty vyšších ročníků doc P. Mücke z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR s Praktickými aspekty metody Oral history. V dalším bloku přiblížil její využití ve výzkumu Československá emigrace po roce 1968. Přednáškový cyklus zakončila prof. N. Pavelčíková z Ostravské univerzity s přednáškou na téma Pokus o obnovu občanské společnosti v roce 1968. Tu doprovázela vlastními vzpomínkami na toto období v našem regionu.

Akci Setkání s historií již tradičně doplňovala výstava dobových předmětů – letos tematicky zaměřená na období První republiky 1918-1938. K vidění bylo např. dobové oblečení, technika (fotoaparáty, psací stroj), hračky, odznaky, časopisy, fotografie, knihy, poštovní známky atd.

Všem, kteří se na akci jakýmkoliv způsobem podíleli, děkujeme, zejména pak studentům 6B8, J. Blažkové, N. Procházkové, O. Švédovi a R. Kolenovi, a studentům 8A8, J. Vaškovi, O. Matuškovi a N. Martináskové, za pomoc při realizaci výstavy. Jmenovitě ještě Davidu Winterovi z 7A8 a Danu Ruskovi z 7B8 za fotografie z akce. Zvláštní poděkování patří NDM, JKO a Gant Outlet Moravia za bezplatné zapůjčení dobových rekvizit, kostýmů, figurín. Konkrétně V. Raszkovi, Š. Černé, B. Macháčové a R. Novotné.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).