nahled

Setkání s historií 2015

Letošní pátý ročník akce přinesl řadu inovací. V hale školy byla už začátkem října instalována výstava o Janu Zajícovi. Právě tématu tohoto následovníka Jana Palacha byly věnovány workshopy, kdy studenti zhlédli nejprve krátký filmový dokument, následně pak prošli výstavu s komentářem a vyplňovali pracovní listy či diskutovali o jeho činu. Moderní dějiny přijeli přiblížit našim studentům historikové z Ústavu pro studium totalitních režimů z Prahy: L. Svoboda je seznámil s problematikou převaděčství a kurýrů v 50. letech, J. Pinkas představil posluchačům nejnovější počítačové herní aplikace s tematikou historie 20. století, konkrétně herní aplikaci typu adventure - Československo 1938-1989, která získala řadu ocenění i v zahraničí.

Již tradičně zavítali na naše gymnázium pamětníci období komunistické perzekuce (L. Žídek, E. Langrová) a holocaustu (L. Eliáš, M. Salomonovič), aby se se studenty podělili o své nelehké vzpomínky a v následných diskuzích odpovídali na jejich dotazy. Nedílnou součástí akce bylo také promítání filmů z produkce Člověka v tísni v rámci Příběhů bezpráví, tentokráte věnovaných období pražského jara. Akce se zúčastnily opět všechny třídy vyššího gymnázia a také kvarty. Díky všem hostům, zvláště pamětníkům, že přes náročnost akce nelitují námahy a jsou ochotni mezi mladé lidi přicházet a seznamovat je s moderní historií.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).