nahled

Setkání s historií 2022

Letošní 11. ročník akce Setkání s historií byl zaměřen na výročí rozdělení Československa a vzhledem k aktuálnímu dění také na problematiku dějin bývalého SSSR, především Ruska a Ukrajiny. Ve středu měli studenti možnost besedovat s pamětníky komunistické perzekuce 50. let 20.století, konkrétně s panem L. Žídkem a E. Langrovou. O období perestrojky M. Gorbačova, rozpadu SSSR a vývoji v postsovětském prostoru v 90. letech 20. století přednášeli a diskutovali se studenty historikové L. Svoboda, M. Bílý a M. Bárta z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ve čtvrtek vystoupila prof. N. Pavelčíková z Ostravské univerzity s přednáškou na téma Restrukturalizace průmyslu na Ostravsku, doprovázenou vlastními vzpomínkami na život v průmyslovém městě. Následně doc. P. Mücke z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR seznámil ve dvouhodinovém bloku studenty vyšších ročníků s Praktickými aspekty metody Oral history a reflexí rozpadu ČSFR. Dva přednáškové bloky měla k dispozici i historička Mgr. J. Jeřábková, která seznámila studenty se vznikem Učitelské společnosti v Ostravě a Klubem historiků v kontextu doby.

Akci Setkání s historií již tradičně doplňovala výstava dobových předmětů- tentokráte z období druhé poloviny 80. let a první poloviny 90. let 20. století. K vidění bylo např. dobové oblečení, technika (walkmany, promítačky, fotoaparáty, VHS kazety), hračky, odznaky, časopisy atd.

Všem, kteří se na akci jakýmkoliv způsobem podíleli, děkujeme, zejména pak studentům 5B8, 6A8, 6B8, a 7A8 za pomoc při realizaci výstavy. Jmenovitě pak ještě Davidu Winterovi z 6A8 a Danu Ruskovi 6B8 za fotografie z akce.

ProgramProgram
nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).