nahled

Setkání s historií

Letošní výročí 17. listopadu a pádu komunistického režimu jsme si u nás připomněli třídenním Setkáním s historií. Devátý ročník této akce probíhal ve dnech 13.-15. 11. Studenti mohli během října a listopadu nosit nejrůznější předměty z období 70. a 80. let, typické pro danou dobu. Z těchto věcí jsme vytvořili unikátní výstavu stovek artefaktů - např. hraček, známek, bankovek, elektroniky, techniky, knížek, oblečení, časopisů či ideologických exponátů, jako např. pionýrských průkazů či krojů. Atmosféru normalizace dokreslila také výstava dobových plakátů v hale školy. Školu zaplavily budovatelské plakáty, hesla, výzvy a kolegyně Eva Zineckerová se představila v roli typické soudružky učitelky. Díky za to.

Ve většině tříd jsme v hodinách dějepisu a občanské výchovy promítali filmový dokument 1989: Z deníku Ivany A., z produkce Člověka v tísni, a pracovali s pracovními listy k událostem tzv. sametové revoluce. Studenti měli možnost besedovat s pamětníky komunistické perzekuce, konkrétně s panem L. Žídkem a R. Sochorcem. O období normalizace a o roce 1989 přednášeli a diskutovali se studenty historikové M. Tvrdý a M. Bárta z Ústavu pro studium totalitních režimů a prof. N. Pavelčíková z Ostravské univerzity. Historii španělské občanské války a její vliv na dnešní Španělsko představil poutavým způsobem studentům doc. J. Chalupa z Olomouce. Výstavu dobových předmětů si mohou rodiče a zájemci z řad veřejnosti prohlédnout ještě ve středu 4. 12. Děkujeme za zapůjčení všech exponátů.

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).