nahled

SciencePo Campus européen de Dijon aneb Jeďte studovat do zahraničí, je to paráda

Náš bývalý žák Martin Wilam, který nyní druhým rokem úspěšně studuje vysokou školu v Dijonu, přišel besedovat s žáky, kteří se na naší škole učí francouzský jazyk, o možnostech studia ve Francii. Představil nejen svou alma mater, ale pohovořil i o dalších „campusech“, které se nacházejí v Paříži, Le Havru, Poitiers, Reims, Nancy a Mentonu.

Kvartány i septimány pobavila skutečnost, že maskotem jejich fakulty je Milerův Krteček. Vysvětlení je prosté – rektorem školy je Čech. Francouzštináři se dověděli spoustu zajímavých informací o tom, jak probíhá přijímací řízení, jaké studijní programy škola nabízí, jak je to se školným, s ubytováním, se stážemi i s mimoškolními aktivitami. Martin jim ukázal i samotné město Dijon.

Kvartány beseda velmi zaujala, pokládali spoustu otázek. Septimáni už tak zvědaví nebyli, snad si alespoň uvědomili, že studium dalšího cizího jazyka, v tomto případě francouzštiny, jim může být velmi užitečné a přinese jim mnoho dalších studijních možností.

nahled nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).