Schvalování úprav Školního řádu a Výroční zprávy za školní rok 2014/2015

Koncem srpna došlo k úpravám Školního řádu Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka, p.o., s úpravami byli seznámeni členové Školské rady. M. Böhmová a E. Zahutová schválily úpravy podpisem, ostatní členové ŠR e-mailovou cestou. Úpravy tak 3. 9. 2015 mohly vejít v platnost.

V průběhu října se pak členové Školské rady seznámili s Výroční zprávou za školní rok 2014/2015. Z důvodu pracovní zaneprázdněnosti některých členů rady a pevně danému termínu, dokdy musí být zpráva schválena, se nám nepodařilo najít termín vyhovující všem členům Školské rady, zpráva tak byla všemi prostudována, připomínkována a schválena e-mailovou komunikací.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).