Šablony - nový projekt na naší škole

logolink2.jpg

Naše škola se zapojila do výzvy MŠMT k realizaci projektu, která nabízí školám pozvednout výuku na kvalitativně novou úroveň. Nabízí k tomu řadu cest, od individualizace výuky, přes vytváření nových výukových materiálů, budování pozitivního klimatu ve škole, až po možnost dovybavit školu didaktickou technikou.

Na základě podrobné rozvahy jsme se rozhodli využít šablony III/2, spočívající ve vytváření nových digitálních výukových materiálů, tak také šablonu VII/1, jejíž realizace je zaměřena na pedagogický sbor.

Již nyní se tedy můžeme všichni těšit, jak se realizace projektu promítne do fungování školy.


Šablony
CZ.1.07/1.1.24/01.0054
č. ú.: 107-1595390267/0100
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).