Rok ve znamení vrtaček a sbíječek

Zatímco čínský kalendář je letos ve znamení Hada, náš gymnaziální kalendář v září odstartoval znamení Vrtaček a sbíječek. Začali jsme totiž s rozsáhlými rekonstrukčními pracemi.

Tou první, za kterou už nyní můžeme udělat tlustou čáru a těšit se z plodů její realizace, byla výměna oken v tělocvičnách. Výměna, kterou již naše škola potřebovala jako sůl. Únik tepla byl totiž tak obrovský, že vyhřát tělocvičny na příjemnou teplotu v průběhu zimních měsíců byl nadlidský úkol. Nyní jsou již však obě tělocvičny opět v provozu, tělocvikáři oceňují více světla, které okna do vnitřních prostor propouštějí, a blížící se zima jistě potvrdí, že investice v celkové výši 1 200 000 Kč nenechá v hodinách tělesné výchovy nikoho chladným. Studentům tak ubude starost se sháněním teploměrů, aby si ověřili, zda dosažená teplota neodporuje hygienickým podmínkám, a ani při kulturních a jiných než sportovních akcích typu Literární soutěž, Anglická noc se nebudeme muset třást ve svetrech a palčácích.

Druhou rozsáhlou operací útrob naší školy je rekonstrukce zdravotechniky. Ta nám částečně komplikuje fungování školy v těchto dnech a vzhledem k rozsahu prací, jež je nutno provést, nám na školním komfortu bude ubírat ještě nějaký ten pátek, přesněji do srpna 2014. Avšak vzhledem k tomu, že nad záchodky se vznášela největší kritika studentů naší školy (mnohonásobně trumfla kritiku kantorů, písemek, stylu učení, a to už je co říct!), věříme, že ztížené podmínky, které nyní vlivem rachotu vrtaček o přestávkách a delších tras na zprovozněné toalety musíme snášet, nám budou mnohonásobně nahrazeny vzhledem a funkčností výsledného díla. Trpělivost zde totiž nepřináší růže, ale moderní záchody, bidety, krásné žluté obklady na dívčí toalety a stejně krásné modré na ty chlapecké. Investice ve výši 6 400 000,- Kč promění zastaralou kanalizaci, rozvody, technické vybavení ze sedmdesátých let v moderní, hygienické normy splňující, esteticky příjemně působící prostředí.

Při vypisování projektu jsme si samozřejmě byli vědomi rozsáhlosti a technické náročnosti úprav, proto jsme práce plánovali na období hlavních prázdnin, dlouhé vyřizování územního souhlasu však zhatilo naše plány. Volit jsme tak museli méně vhodnou formu realizace, a to v průběhu školního roku a plného provozu. S firmou Techstain, jež nám zdravotechniku rekonstruuje, je však výborná domluva a spolupráce. Většinu prací realizují v odpoledních hodinách a o víkendech. Přesto se však takto nedají provádět všechny práce, chceme-li úpravu dokončit co nejdřív. Z tohoto důvodu bylo také z rozhodnutí ředitelky školy na dny 31. 10. a 1. 11. vyhlášeno ředitelské volno pro všechny žáky gymnázia. Firma tím získá prostor provádět hlučné práce v průběhu celého dne a opravy se posunou rychleji kupředu.

Do konce roku 2013 bude proveden výkop nové kanalizace a její připojení na veřejnou síť, opravy se dočkají záchody v budově E a budově D (tělovýchovný areál). V roce 2014 se pak bude s rekonstrukcí pokračovat, zejména v období jarních a letních prázdnin. Výuka by měla být narušována co nejméně a hygienické podmínky provozu školy budou po celou dobu dodrženy.

Všem studentům a zaměstnancům školy se tímto omlouváme za ztížené podmínky pro jejich působení, hlučné práce o přestávkách a nepohodlí v souvislosti s uzavřenými toaletami v některých traktech. Odstranění největšího strašáka a magnetu kritiky vybavení naší školy za tu trochu nepohodlí ale určitě stojí.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).