Rodí se noví básníci!

V prosinci minulého roku vyhlásilo jedno z pražských gymnázií ve spolupráci s Obcí spisovatelů celorepublikovou soutěž pro studenty gymnázií - Škola láska života, soutěž o nejlepší epigram nebo aforismus.

V porotě zasedli čeští básníci Miroslav Huptych, Jan Vodňanský a Jiří Žáček. Během čtyř měsíců vybírali ty nejlepší příspěvky. Mezi ně se dostaly také aforismy studentky našeho gymnázia, Kateřiny Špundové z 5B8.

Všichni výherci obdrží věcné i finanční ocenění 19. 5. na knižním veletrhu Svět knihy, který se koná v Praze. Katce moc gratulujeme a přejeme další spisovatelské úspěchy!

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).