Ročníková práce pro studenty 1. ročníku a kvart

Výběr témat práce:
  • Můj školní rok - akce třídy, školy, kterých jste se účastnili, podíleli se na nich; zážitky z výuky; učivo, novinky ve výuce, ve třídě;
  • Můj domov
  • Moje koníčky
Způsob zpracování: prezentace, video, animace nebo webové stránky
Skupiny: na jedné práci spolupracují nejvýše 4 studenti
Termín odevzdání: pátek 1. 6. 2012 do 14 hod.

Podívejte se na práce z předchozího ročníku!

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).