nahled

Řím – legionáři, gladiátoři a Césarové

"Pořad se vrací zpět v historii do období konce republiky a počátku císařství v Římě. Je to doba největšího rozmachu, na kterém se podílejí nemalou měrou válečná tažení, ze kterých Římané přinášejí mnoho nových vlivů nejen vojenských, ale i kulturních..." (materiály agentury).

27. února žáci prim a tercií zhlédli zajímavé představení z dějin Říma. Skupina historického šermu Pernštejni z Pardubic předvedla výzbroj legionáře i některé prvky jeho výcviku a taktiku legií. Dozvěděli jsme se, jak se staví pověstná želva, kterou si sami žáci naší školy mohli vyzkoušet. Skupinka dalších předvedla, jak Římané stavěli živý most, pomocí kterého dobývali různá místa.

Během pořadu byly představeny i některé z význačných osobností tohoto období: Julius César, Augustus, Caligula, Nero, Spartakus. Mohli jsme se dozvědět některé zajímavé okolnosti z jejich životů.

Poslední část programu byla věnována gladiátorům. Herci nám přiblížili, jak to mezi gladiátory chodilo a pokusili se napravit některé mylné představy o jejich životě. Seznámili nás s oděvem a zbraněmi těchto bojovníků. V závěru jsme viděli ukázku dvou gladiátorských soubojů. Pořad se žákům líbil a určitě přispěl k rozšíření jejich dějepisných znalostí.

"... Moc se mi ti líbilo. Líbil se mi hlasitý a vtipný projev, dobře ztvárněné pojetí dějin." - Kateřina Horáková, 1A8

"... Bylo to velmi zábavné a poučné, dozvěděli jsme se , jak to chodilo za vlády různých římských císařů. Vybrali také několik žáků a s umělými štíty zkoušeli formaci želvu nebo stavěli živý štít. Římské dějiny jsou velmi rozmanité, mezi zajímavé události patří gladiátorské zápasy, které nám také předváděli." - Tomáš Soukup, 1A8

"... Mně se líbilo, že do toho zatahovali i diváky. Třeba, když si někteří hráli na legie se štíty. Nakonec přišlo to nejlepší, dva souboje gladiátorů. Museli jsme mít nohy pryč z „ bojového pole“. Já seděl v první řadě na žíněnkách. Mně se to velmi líbilo i proto, že to bylo srandovní." - Lukáš Hulenka, 1A8

"... Představení se mi líbilo, mohli jsme si i něco sami vyzkoušet, např. bunkr ze štítů nebo živý žebřík." - žáci 3B8

"... Představení se mi líbilo. Škoda, že bylo krátké. Aktivity pro studenty byly originální." - žáci 3A8

nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).