Rekonstrukce střechy tělocvičny

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace vyhlašuje veřejnou zakázku na rekonstrukci střechy tělocvičny, kdy stávající střecha nedosahuje v současném stavu požadované únosnosti, a proto je nutné provést nad stávající konstrukcí střechy novou střešní konstrukci tvořenou příhradovými dřevěnými vazníky s příčnými nosníky, které budou tvořit horní spádovou vrstvu střešního pláště.Detailní informace o veřejné zakázce najdete na profilu zadavatele.

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/gymnazium-ostrava-hrabuvka-prispevkova-organizace_350/modernizace-poslucharny-fyziky-a-laboratore-chemie_22397/ */ ?>
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).