nahled

Recitační soutěž v českém jazyce

Dne 13. února proběhla na naší škole soutěž v recitaci v českém jazyce. Po roce jsme se tak opět mohli zaposlouchat do recitačních výkonů i dramatických přednesů. Účast studentů byla hojná, nasazení velké, výkony excelentní, výběr textů rozmanitý, někteří studenti recitovali i vlastní verše. Porota ve složení E. Kopečková, M. Pišlová a M. Fialová neměla tedy jednoduché rozhodování.

Jsme velmi rádi, že studenti se ve velké míře zapojují do této soutěže, a věříme, že i v dalších letech budou mít zájem i chuť podělit se se svými přednesy básní klasických autorů i s vlastní tvorbou.

Nižší gymnázium

Na 1. místě se umístila Karla Apriasová z 3A8, na místě druhém Petr Boček z třídy 1A8 a na 3. místě Veronika Šolcová taktéž z 1A8. Ocenění za vlastní tvorbu byli studenti: duo Magdaléna Štrymplová a Lucie Orlitová ze 2A8 a Rozálie Podešvová – také z 2A8.

Vyšší gymnázium

Na 1. místě se se skvělým výkonem umístil Kryštof Ulmann z 5A8, a protože dvojice Tereza Kotalová a Stela Kučerová ze 7A8 nezůstala o nic pozadu, umístila se taktéž na místě prvním. Hned za nimi se na 2. místě také umístili dva studenti – Vojtěch Vlček ze 6A8 a Alexandra Traplová ze 7A8. 3. místo obsadily Soňa Kocourková z třídy 5A8 a Anežka Urbišová ze 4A4.

I v této kategorii představili někteří studenti svou vlastní tvorbu. Moc se líbila Aneta Koudelová ze 7B8, Magdaléna Hlavicová z 8B8 i Karolína Nováková z třídy 7A8.

V obou kategoriích obdržely studentky za svou vlastní tvorbu čestná uznání. Soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech, obdrželi jako poděkování knižní poukázky.

nahled nahled nahled
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).