Recitační soutěž 2011

Ve středu 2. 2. 2011 proběhla na naší škole recitační soutěž. Přihlásilo se do ní celkem 42 studentů našeho gymnázia, leč - jak už to u bohémy bývá běžné - několik recitátorů prudce ochuravělo, a tak se počet soutěžících nakonec snížil na 30. I tak pro porotu (ve složení Magdalena Musialová, Martina Zelenková a Vojtěch Vlček) nebylo snadným úkolem vybrat vždy 3 nejlepší výkony v nižší i vyšší kategorii.

V kategorii nižšího gymnázia se nejlépe umístil Tomáš Staško z 2A8, druhou příčku obsadily studentky z 1B8, Ivona Szturcová a Pavlína Richtárová. Třetí místo bylo přiznáno Leoně Szabolové opět z 1A8. Zvláštní ocenění poroty dostal Jan Hammer z 4A8, a to za recitátorskou odvahu pro přednes složité a těžké básně, a Hana Farniková z 3B8 za recitaci zajímavé vlastní tvorby. Mezi recitátory vyššího gymnázia pak porotu nejvíce zaujal výkon Kristýny Kohutové ze třídy 7B8, na druhé místo dosáhla Kamila Vápeníková z 5A8 a o třetí místo se dělí Dan Adámek ze 7B8 s Barborou Vaňkovou z 2A4. Opět byla udělena zvláštní ocenění poroty, a to Magdaleně Chlebounové z 5B8 ze roztomilou dramatizaci textu českého génia Járy Cimrmana a líbil se i přednes Marka Červenky z 6A8.

Úspěšní recitátoři získali tu nejlepší odměnu ze všech - krásnou knihu! :-) Neboť - jak říká stará moudrost - může nás zradit přítel, láska, vlastní tělo, dobré jídlo i pití se může zkazit, ale oblíbená kniha s námi věrně zůstává. Všem recitátorům velmi děkujeme, stejně tak i jejich vyučujícím literatury - za výběr textů, za přípravu, píli a čas, který svému vystoupení věnovali. Na závěr nutno dodat: školní Recitační soutěž nemá poražených!!!! Za rok na shledanou, Magdalena Musialová, Martina Zelenková, Vojtěch Vlček.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).